De siste 10-20 år har vi konstant hørt om eldrebølgen og da stort sett med negativ vinkling som
- at vi får en kjempebølge av eldre og pleietrengende i nær framtid,
- at dette vil kreve så mye helsepersonell at det blir lite igjen til andre sektorer,
- at eldrebølgen blir så dyr at vi ikke har råd og ødelegger for de unge og framtiden.


Er dette riktig eller er det sur synsing fra pressgrupper som ser seg tjent med denne type framstilling? All fornuftig planlegging bør bygge på fakta forhold så langt det er mulig. Det vil igjen si at statistikk og framskrivninger må brukes balansert og nøkternt. For meg er det Statistisk sentralbyrå
som er den jeg stoler på. De har bl.a. utgitt endel små faktahefter. Derfra er også overskriften hentet.

Det er etter hvert som fakta kommer på bordet, blitt mer realisme i debatten. Nå er eldrebølgen utsatt til ca. 2025, og den vil variere mye fra bygd til bygd fra nesten intet i Oslo, til relativt mye i noen kommuner, men tidsmessig opptrer de ulikt. Vi kan altså planlegge i god tid.


Hvor stor blir så bølgen? I følge Statistisk sentralbyrå var ca. 14 prosent av befolkningen i 2015 over 67 år, mens den i 2030 vil være 17 prosent.Det er i alle fall en liten bølge, og pleiebehovet motvirkes i betydelig grad av friskere og mer arbeidsføre eldre, og eldre gjør en kjempeinnsats på frivillig sektor.


Bruken av statistikk er derfor sentral når vi skal framstille fakta. Det er for meg spesielt at en i de siste 10-20 år ikke justerer statistikkgrunnlaget slik at det mer samsvarer med fakta i dag. Det som nesten alltid brukes er andelen eldre i forhold til andre deler av befolkningen, og da slik at en er barn til en er 16 år. Yrkesaktiv fra 16-67 år og eldre og passiv mottager fra 67 år.


Jeg får det ikke til å stemme at alle over 16 år begynner å jobbe. I vårt utdanningssamfunn er denne terskelen langt høyere. Jeg får det heller ikke til å stemme at alle mellom 16-67 år er fulltidssysselsatt. Mange er utenfor arbeidslivet av ulike grunner og mange er deltidssysselsatt.


Vedrørende de over 67 er mange i arbeid, og mange deltar frivillig som beregnes som verdiskapning på linje med annet arbeid bortsett fra lønn.
Det er derfor viktig at vi jobber videre med å få til et bedre statistikk grunnlag.