Arbeiderpartiets søken etter synlig politikk

APS PROFIL: - Hvem står fram og klargjør alternativer til dagens politikk? Tydelig?, spør Erik S. Winther.

APS PROFIL: - Hvem står fram og klargjør alternativer til dagens politikk? Tydelig?, spør Erik S. Winther.

Av
DEL

DEBATT
Mange etterlyser Arbeiderpartietes tydelige politiske linje. Noen kaller det også en del av Aps gener.

Ja det er riktig. I Aps gener skal det alltid ligge et jag etter og forme politikk. Markere tydelig hvordan en mener samfunnet skal formes og utvikles videre. Gjør vi det? Hvem står fram og klargjør alternativer til dagens politikk? Tydelig? Vi er flinke til å sende store politiske resolusjoner innover til våre egne sentralt. Ser vi ikke hvordan samfunnet forvitrer rundt oss. Hvorfor tør vi ikke, vil vi ikke eller enda verre ser vi ikke, hvordan samfunnet endres nesten på alle områder her ute i Distrikts-Norge. Hvert år, hver måned, hver dag!

Har vi gitt opp overfor andre tunge føringer, f.eks. fra Europa? Fra internasjonal kapital? Fra norske små, men sterke krefter som leder an. I Regjeringen har de fått krefter som bevisst nå utarmer Distrikts-Norge. Effektivisere og styrke, vi skal bli robuste, heter det visst.

Vi som lever her kaller det å sentralisere og privatisere viktige samfunnsfunksjoner som var vårt nødvendige lim, for å holde viktige samfunnsfunksjoner for distriktene oppgående:

Nærpolitireformen, lensmannskontorene, skattekontorene, NAV-kontorene, helsetjenestene, sykehusene, vegvesenet, varslingstjenestene, vår energiforsyning og sikkerhet, Forsvaret og nå foreløpig til sist NSB/Jernbanen. Delprivatisering, opprettelse av konkurrerende selskap, mange.

Konkurransen gjelder ikke norske selskap, nei, europeiske selskap overtar, overtar styringen og forvaltningen av verdier som vi har bygget.

Dette kalles effektivisering og styrking til beste også for de distriktene, som sitter ribbet tilbake. Har vi ikke en politikk for dette, en tanke på hvordan vi kan være effektive uten å sentralisere? I denne data/It verden vi lever i.

Ikke engang i rovviltforvaltningen tør vi å være klare på vår distriktspolitikk. Hvor blir de sterke, tydelige og sentrale stemmer av på dette området. Vi forstår at dette er kontroversielt i de urbane strøk, men disse bor ikke her.

Vi bor her når lensmannskontoret, NAV-kontoret og lokalsykehusene forsvinner. Vi bor her når tusen arbeidsplasser i Forsvaret eller Vegvesenet eller energiforsyningen eller … forsvinner. Ut av Distrikts-Norge, til de urbane strøk med det meste. Bare ikke rovviltet.

Det burde være verdens enkleste politikk å utforme hvis vi mente noe med distriktspolitikk og å ta hele landet i bruk. Eller i det minste opprettholde bruken av hele landet.

Har vi politikere som tør? Ja, jeg spør; tør? Det er ikke populært i kretser å være tydelig, aller minst for dem som går med en statsråd i magen, eller en statssekretær i det minste, eller bli betrodd i de sentrale kretser, enten det er her eller der.

Når vi ser hvor vi skaller av, så blir dette enda tydeligere. Det finnes masse politikk ute i Distrikts-Norge. Tydelig politikk. Politikk som folk forstår. Ikke lange, runde formulerte avhandlinger.

Vi har så mye politikk i Norge i dag som det skulle være lett å forme alternativer til. Vi har så mye politikk i Norge i dag som det er alternativer til.

Først trenger vi engasjement for saken, for sakene, så trenger vi tydelighet.

Alt det nevnte skulle vi stått og stå imot. Det er jo så lett. Tydelige, engasjerte, og alternativene er jo der til denne muldvarppolitikken, som langsom underminerer våre lokalsamfunn.

Tenk om sentrale politikere på alle våre tre folkevalgte nivå turte å stå på med engasjement og tydelighet. Dette genet til Arbeiderpartiet ligger der når noen tør å stå opp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags