Flott at ungdommen sier ifra! Vårt samfunn har en overvekt av oss gamle menn som mener noe, vi trenger de unge. Politikken alltid har vært bygget på ungdommelig mot og nye forslag.

Da Norge skulle bygges etter krigen (1940-1945), var det ungdommer som Einar Gerhardsen, Trygve Bratli og folk i sin beste alder, 20-års alderen, som kom fra konsentrasjonsleirer og "Milorg-skogen", som tok tak og ble samfunnstopper som bygde landet, slik som vi i dag har stor glede av.

Våre unge i dag har en betydelig kompetanse og utdanning som vi eldre mangler.

Jeg vil spesielt be unge jenter inn i det politiske liv, som til daglig må håndtere vanskelige spørsmål, som de har teoretisk bakgrunn til å behandle. De kan språk, har økonomisk utdannelse, kan lese hva statistikker sier og kjenner hvor skoen trykker med to i arbeid, barn i barnehage, på skole i idretten, eller rett og slett er alene og søker i framtidens glass kule.

Det å være besteforeldre eller oldeforeldre, er en annen del av livet!

De unge skal og må drive samfunnet videre når vi eldre lener oss tilbake og nyter tilværelsen vi fikk bidra til.

De unge skal bygge landet med sin tilværelse, som nødvendigvis må være tilpasset den framtid dere skal inn i og vi ut av.

At vi eldre er godt fornøyd med det vi har bidratt med i vår tid, er bra, men etter hvert blir det historie.

Noen fra den eldre garde har villet at ungdommen skulle ha utdanning, ta del i samfunnsbyggingen. Da må vi også slippe dem fram.

Hvordan skal de få erfaring i den praktiske politikk hvis de ikke slipper til?

De aller fleste av oss eldre slapp da fram, ikke nødvendigvis fordi vi hadde så solid og god utdannelse, men rett å slett fordi det var mangel på folk.

De som argumenterer slik som det kommer fram i GD, må rett å slett slutte med det. Alder er bare et tall!

Tull og tøys, genetikken sørger for at vi er på retur, men vi kan da være til nytte, og blant annet ønske at de unge skal lykkes.

Enhver som interesserer seg for samfunns bygging ser at de unge trengs. Med min lokalkunnskap burde de fleste av listene i vår kommune vært oppe til ny vurdering, for om mulig å få inn noe av det jeg mener foran!

Les også: Eg er ikkje til pynt på fylkestinglista, om det er det du trur!

Les også: Dei unge er ikkje berre framtida, dei er i høgste grad nåtida