Det er sunt med en flertallsregjering

FLERTALL: Etter seks år med mindretallsregjeringer i Norge tror jeg det nå er sunt med en flertallsregjering, skriver Olemic Thommessen. F.v.: utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad  (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

FLERTALL: Etter seks år med mindretallsregjeringer i Norge tror jeg det nå er sunt med en flertallsregjering, skriver Olemic Thommessen. F.v.: utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V). Foto:

Av
DEL

DEBATT
Tirsdag forrige uke fikk landet en ny regjering med Erna Solberg som statsminister. Etter en grundig prosess var regjeringserklæringen på plass med nittisju sider gjenkjennelig borgerlig politikk.

Gjennom disse ukene har medier og enkeltpolitikere viet motsetningene stor oppmerksomhet. Mye om enkeltsaker, lite om helheten. Og – sant nok – det er selvsagt saker som er vanskelige og som skiller, rimeligvis fordi det er fire forskjellige partier, med forskjellige ståsteder.

Likevel er det få som har trodd noe annet enn at dette ville gå seg til. Borgerlig side i politikken har helt siden sekstitallet vært innstilt på samarbeid, og selv om det er første gang siden 1985 at vi faktisk har alle partier inne i en flertallsregjering, har vi lang erfaring i samarbeid i Stortinget.

For Høyre er dette en stor seier og oppfyllelse av drømmen om et bredt, sterkt og forpliktende samarbeid på borgerlig side.

Et av demokratiets svakheter er faren for manglende styringsdyktighet. Mange nye demokratier sliter med det. I vårt land har vi heldigvis en sterk politisk kultur for samarbeid og det å ta ansvar i parlamentet.

I en tid da nye partier stadig dukker opp, mediebildet fragmenteres og populismen er i vekst, er samarbeidsevne en stadig viktigere verdi å ta vare på. I årene som kommer vil vi antakelig i hovedsak ha regjeringer sprunget ut av koalisjoner, noen basert på med flertall, andre på mindretall.

For å ta vare på en politisk samarbeidskultur er det avgjørende at også forskjellighetene mellom koalisjonspartnerne får komme fram. Regjeringen må selvsagt bygge sin politikk på en plattform som er forpliktende, men i partisammenheng må det være rom for å utvikle egen politikk og ha synlighet for det.

I motsatt fall vil, oftest de små partiene i en koalisjon lide gjennom svakere oppslutning. Det ligger i demokratiets natur at dette blir et håpløst utgangspunkt for samarbeid over tid.

Det at partiene jobber med egne saker og utvikler politikk, uavhengig av de kompromisser de har inngått i en regjeringsplattform, bør vi derfor se som et gode.

Høyres utgangspunkt er at samarbeid bygges gjennom å vektlegge det som forener, gode relasjoner mellom partiene organisatorisk og på det personlige plan og å respektere det som er de enkelte partienes egenart og smertegrense.

Og det er mye som forener KrF, V, Frp og Høyre. Leser man regjeringsplattformens første kapittel vil en finne et solid ideologisk fellesskap bygget på menneskets ukrenkelighet, kristen – humanistisk arv, tillit og ansvar, rettsstat og ønske om et samfunn med små forskjeller. 

Videre finner man inngangen til en felles politikk for det som er Norges hovedutfordringer i fremtiden nemlig det å skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et sterkt og mangfoldig næringsliv, finne gode løsninger for eldrebølgen og sikre en bedre integrering av innvandrere.

Vi ønsker å føre en troverdig og offensiv klimapolitikk og ivareta vår økologiske bærekraft for fremtidige generasjoner. Vi vil jobbe for et samfunn med små forskjeller, der sosial arv motarbeides og alle gis mulighet til best mulig utdannelse.

En sterk rettsstat og effektivt politi som skal gi oss sikkerhet i hverdagen, og en forutsigbar utenrikspolitikk der NATO medlemskap og EØS-avtalen er bunnplankene. Går man videre inn i regjeringsplattformen vil man finne konkretiseringer som totalt sett gir et gjenkjennelig bilde av borgerlig politikk.

Etter seks år med mindretallsregjeringer i Norge tror jeg det nå er sunt med en flertallsregjering.

Det vil være bra for opposisjonen gjennom klarere politiske roller, og viktigst, det vil være bra for Norge fordi vi får en større styringsevne i en tid da utviklingen går svært fort.

Olemic Thommessen

Stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags