Dobbelt statsborgerskap – snart lovlig

- Dobbelt statsborgerskap bidrar til å gjøre livet enklere for svært mange som i dag har tilknytning til to land, mener regjeringspartiene.

- Dobbelt statsborgerskap bidrar til å gjøre livet enklere for svært mange som i dag har tilknytning til to land, mener regjeringspartiene. Foto:

Av
DEL

DEBATT 

Stortinget behandler i disse dager regjeringens forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Forslaget ventes å bli vedtatt.

Prinsippet om ett statsborgerskap har vært gjeldende rett i Norge siden 1888. Når vi nå ønsker å endre dette er det for at norsk lov bedre skal følge utviklingen i en stadig mer globalisert verden. Alle andre land i Norden, og de fleste land i Europa har allerede åpnet for dobbelt statsborgerskap.

Vi lever i en tid da mennesker flytter stadig mer på tvers av landegrensene. Dobbelt statsborgerskap bidrar til å gjøre livet enklere for svært mange som i dag har tilknytning til to land. Forslaget er da også stort sett mottatt med stor glede fra flere bilaterale organisasjoner og mange andre høringsinstanser.

I praksis har mange nordmenn allerede to statsborgerskap. Det kan være folk som av fødsel har rett til statsborgerskap i andre land, eller nye borgere fra land som Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan og Russland som er land der en ikke kan løse seg fra sitt statsborgerskap selv om man flytter og får statsborgerskap i et annet land.

For nordmenn som har tatt andre statsborgerskap eksempelvis fordi det har vært nødvendig av hensyn til jobber, eller praktisk ved langvarige opphold ute, har situasjonen imidlertid vært en annen. De har ikke kunnet få tilbake sitt gamle norske statsborgerskap med mindre de frasier seg sitt utenlandske. Det har således vært en forskjellsbehandling mellom nordmenn og utlendinger. Dette vil nå opphøre.

Det har vært reist innvendinger mot forslaget. Motstanderne er Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Blant annet er det hevdet at to statsborgerskap vil være en ulempe for en del innvandrere som vil få dårligere beskyttelse i hjemlandet ved eksempelvis tvangsekteskap eller andre former for sosial kontroll. I noen tilfeller kan det kanskje være noe i dette, imidlertid vil mange i den aktuelle gruppen allerede være fra land der de ikke kan frasi seg statsborgerskap, og uten et norsk i tillegg har norske myndigheter i alle fall en noe sterkere stilling dersom de aktuelle personene også har et norsk pass.

Videre har det også vært hevdet at to statsborgerskap vil være negativt for integreringen av nye borgere i vårt land. I henhold til opplysninger fra UDI er det ca. 59000 mennesker, i tillegg til nordiske borgere, som fyller kravene til norsk statsborgerskap, men som ikke søker fordi de ikke ønsker å frasi seg sitt gamle. Muligheten for to statsborgerskap vil ganske klart senke terskelen for at også disse vil knytte seg nærmere til det norske samfunnet gjennom statsborgerskap, noe som etter min oppfatning er en klar fordel.

Et annet perspektiv er også at dette lovforslaget kan lette arbeidet med retur av personer som har fått tilbakekall av sitt statsborgerskap, eksempelvis på grunn av at de har gitt uriktige opplysninger. Dette er et område der norske myndigheter stadig har svært vanskelige saker å håndtere.

For de partiene som støtter at vi nå åpner for to statsborgerskap, nemlig Høyre, Frp, Venstre, KrF og SV, er imidlertid de viktigste grunnene at vi tar inn over oss hva som skal til for å gjøre livet til mange mennesker i vårt land enklere i en verden som blir stadig mindre. Norge er et lite land som alltid har vokst på å ha en god internasjonal kontaktflate. I fremtiden trenger vi de gode hodene, og de gode internasjonale nettverkene innenfor handel, industri og forskning. Norge vokser på å være et internasjonalt orientert samfunn. Da må vi også gjøre livet for internasjonalt arbeidende mennesker enklere, muligheten til å få norsk statsborgerskap uten å måtte frasi seg sitt gamle er i denne sammenheng et lite, men for mange viktig, grep.

Olemic Thommessen

Stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags