Sykehuset nedprioriterer barn og unge

Fagmiljøet ved Kringsjåtunet oppfordrer andre fagmiljøer, politikere og pårørende til å protestere mot de kutt som ser ut til å ramme barne- og ungdomspsykiatrien i Innlandet.

Fagmiljøet ved Kringsjåtunet oppfordrer andre fagmiljøer, politikere og pårørende til å protestere mot de kutt som ser ut til å ramme barne- og ungdomspsykiatrien i Innlandet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt  

Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør Øst har innført mål for 2018; «høyere vekst innen psykisk helsevern…psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres» (Oppdragsdokument 2018). Styret i Sykehuset Innlandet har allikevel bestemt at barne- og ungdomspsykiatrien skal spare 10 millioner! Det betyr at barn og unge med behov for døgnbehandling får et mye dårligere tilbud.

BUP Oppland har 5 poliklinikker og 6 døgnplasser for ungdom. Vi trenger både et godt tilbud om poliklinisk behandling og nok døgnplasser for å gi barn og ungdom riktig hjelp til riktig tid. BUP Døgn Kringsjåtunet er en velfungerende døgnavdeling med et godt fagmiljø. Kringsjåtunet har 25 års erfaring med å gi god behandling til ungdom (13-18 år) som har så store utfordringer og vansker at kommunale hjelpetiltak og poliklinisk behandling ikke er nok!

Kringsjåtunet består av 3 små avdelinger med plass til 3 ungdommer på hver. En avdeling har spesial-kompetanse på behandling av alvorlige spiseforstyrrelser og tar imot henvisninger fra både Hedmark og Oppland. Denne avdelingen blir neppe nedlagt, men det er nå svært sannsynlig at inntil 3 av 6 plasser for ungdom i Oppland, med alvorlige og sammensatte psykiske vansker, blir kuttet!

Hva blir konsekvensen av dette sparetiltaket? Det korte svaret er; et dramatisk kutt i tilbudet om god døgnbehandling til en gruppe ungdommer som virkelig trenger omfattende hjelp. De som da blir nedprioritert er ungdom som ikke klarer å møte opp på skolen, som ikke har utbytte av samtaleterapi ved BUP, som isolerer seg fra venner, opplever lav livskvalitet og har svært dårlig psykisk helse.

Dette er ungdommer som opplever å være parkert på sidelinjen, og som ikke makter å leve livet sitt slik de ønsker. Mange har det så ille at de ofte tenker på selvmord. Mange bruker selvdestruktive mestringsstrategier for å holde psykisk smerte i sjakk. Deres foreldre og det lokale hjelpeapparatet (BUP poliklinikk inkludert) føler sterk bekymring, oppgitthet og rådløshet. Mye er prøvd, men ingenting nytter. Foreldrene sliter med å nå inn, forstå, hjelpe og støtte. De føler seg avvist, utestengt og maktesløse.

BUP Døgn Kringsjåtunet gir et skreddersydd og tilrettelagt behandlingstilbud til denne gruppen ungdommer. Vår erfaring er at døgnbehandling kan hjelpe mange til å komme tilbake til det livet de ønsker å leve, tilbake på det utviklingssporet hvor de var før «alt gikk i svart».

Innleggelse på en døgnavdeling innebærer et radikalt miljøskifte. Mange trenger nettopp dette, for en periode. En ny start, i et nytt miljø. En pause fra alt som er fastlåst, svart og håpløst. Nye muligheter til å oppleve tilhørighet, mestring, glede. Nye omsorgsfulle voksne (lærere og miljøterapeuter) å bryne seg på. Og tid. Tid til å øve på å mestre utfordringer og vansker på en ny måte. Tid til å gjøre nye erfaringer, sammen jevnaldrende og voksne. Tid til å bygge opp igjen en selvfølelse som har kollapset.

Ungdom som er innlagt ved Kringsjåtunet får tilbud om tilrettelagt undervisning, med tett oppfølging og krav tilpasset evnenivå og funksjonsnivå på institusjonens egen skoleavdeling. En gjeng engasjerte og erfarne miljøterapeuter sørger for å skape et trygt og støttende miljø hvor utrygge og fortvilte ungdommer kan oppleve trivsel, vekst, utvikling og endring. Familie- og nettverksarbeid er også en viktig del av behandlingstilbudet ved Kringsjåtunet.

Færre døgnplasser ved BUP Døgn Kringsjåtunet vil medføre at mange ungdommer i Oppland, med store hjelpebehov, ikke får faglig forsvarlig helsehjelp, eller må vente lenge på å få den hjelpen de trenger.

Vi mener det er svært viktig å prioritere god helsehjelp og utviklingsstøtte til ungdom med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser. Nedbygging av døgnplasser for ungdom innen psykisk helsevern rammer, hardt og brutalt, en gruppe som i utgangspunktet har det svært vanskelig.

Vi har ingen døgnplasser å miste, og vi oppfordrer politikere, fagfolk i barne-, og ungdomspsykiatrien, pårørende og folk flest, til å protestere mot at ungdom med omfattende behandlingsbehov innen psykisk helsevern blir frarøvet viktig og nødvendig hjelp i en sårbar og vanskelig utviklingsperiode fordi Sykehuset Innlandet må spare penger og kutte kostnader.

Les også: Kringsjåtunet presses - vi skal kjempe videre

Les også: Barne- og ungdomspsykiatrien i Oppland har ingen døgnplasser å miste!

Les også: Byråkratiske hersketeknikker i SI

Les også: BUP-bråket må fortsette

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken