Regionreform i Innlandet

Av
DEL

leserinnlegg
Senterpartilaga i Valdres vil takke fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove, for at hun modig sier det mange tenker om regionreformen og hvordan denne forsøkes gjennomført med tvang. Slik går det ofte når reformer og krav tres ned over hodene på folk.

Hadde det vært fornuft i regionreformen slik den er lagt fram, ville folket ha vært mer positive. Det er etter vårt syn ikke rart at regjeringen og reformforkjemperne ikke klarer å selge inn regionreformen, kort og godt fordi den i likhet med kommunereformen totalt mangler innhold. Aud Hove har helt rett. Det har ikke skjedd mye bevegelse i regionreformen i Hedmark og Oppland etter at fylkestinget stemte imot denne.

Finnmarkingene er de som har gått lengst i å yte motstand mot regionreformen. Tvangssammenslåingen har stoppet opp, og kommunalministeren har måttet legge sammenslåingen på is inntil saken igjen behandles av Stortinget. De fleste ser at Viken umulig kan bli et hensiktsmessig fylke, og arbeidet stopper opp også der.

Både Hedmark og Oppland fylkeskommuner sa nei til å bli slått sammen til Innlandet. Her blir det brukt dobbelt tvang for å få til sammenslåing. Det er på høy tid at dette kommer tydeligere fram. Vi mener at Innlandet bør bli den tredje tvangssammenslåingsprosessen som stilles i bero inntil Stortinget får sett på saken på nytt!

Stortinget har gitt regjeringen frist til 15. oktober til å legge fram fullstendig liste over hvilke oppgaver som foreslås flyttet til fylkeskommunene. Det kan virke som om det er en heller krevende øvelse å få flyttet oppgaver, makt og myndighet ut til fylkeskommunene. Hele regionreformen står og faller på nye oppgaver av betydning. Dersom ikke en slik liste over relevante og betydningsfulle oppgaver som monner og som vil overføres de nye regionene fremlegges innen 15. oktober, vil hele regionreformen falle.

Man skulle tro at regjeringen hadde lært av kommunereformen, at man må fylle reformene med innhold og mening som gjør at folket er enig i at de er fornuftige å innføre. Men nei. Med tvang og maktbruk skal landet tydeligvis bygges.

Slikt har ikke Senterpartiet noe tro på. Man er nødt til å legitimere reformene tilstrekkelig overfor befolkningen, slik at man vinner støtte i stedet for å bli møtt med motstand. En soleklar oppfordring til regjeringen og Stortinget er følgelig å flytte oppgaver, makt og myndighet som monner til de nye regionene. Hvis ikke, må tvangsvedtakene reverseres for dem som ikke slår seg sammen frivillig. Også arbeidet i fellesnemnda for Hedmark og Oppland må legges på is inntil en fyldig overføring av oppgaver, makt og myndighet faktisk foreligger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags