Norges reiseliv har definitivt fått optimistiske utsikter.  Norges vekst i reiselivet er 13%. I resten av verden er den 4%. Når vi så vet at reiselivet er de mest hurtigvoksende næringene i verden, og en av de sterkeste i Oppland, er dette et mulighetsrom som kan bidra til lønnsom vekst.

Grunnoppskriften på suksess i din bedrift– uavhengig av bransje, er å være i kontinuerlig forbedring. Vår erfaring viser at de enkle forretningsmodellene, hvor du raskt kan plassere ny kunnskap, gir bedriften store konkurransefortrinn. Å være i kontinuerlig forbedring må betraktes som en prosess, og ikke som et (strategi)prosjekt man utfører en gang i året.


Bente Holm, nyansatt reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, forteller at verden vil komme til å reise mer fremover, og at vi (Norge) allerede nå må bestemme oss for hva slags turisme vi skal ha.  Forretningsmodellen må følgelig justeres etter de nye kundegruppene vi ønsker oss. Det er gjennom disse kundene en reiselivsbedrift skal skape, kapre og levere og verdier. Den «nye kunden» vil igjen medføre at kjernen i produktet, altså det som gjøre deg foretrukket, må justeres slik at det stemmer overens med den nye kundens behov. Det er behovet hos kunden som driver suksessen. Intet behov = ingen suksess.

Innovasjon Norges statistikk viser at nesten halvparten av bedriftene som avvikles etter få år, oppgir grunnen til å være manglende behov i markedet. Å skaffe seg innsikt i markeds- og kundebehovene er derfor avgjørende. Vi vil i økende grad befinne oss i nisjifiserte markeder, altså markeder som krever skreddersøm etter kundens behov. Forventninger og behov er straks to sider av samme sak, og vi må levere klokkerent på våre produkter. Ting som nesten passer vil bli som med ei bukse som passer nesten, - ikke brukt. Verdien i ditt produkt blir følgelig hvordan du løser ønsker og behov for de ulike kundesegmenter.


Begrepet «bærekraft» har en tendens til å bli behandlet synonymt med miljøaspektet. Bærekraft er imidlertid balansen mellom «people, planet og profit» - eller på norsk; det sosiale, det grønne og den livgivende bunnlinja. Uten pluss på bunnlinja og den økonomiske bærekraften er partyet definitivt over. Da er det ikke lenger noen som helst bærekraft.

Kristin Skogen Lund, uttrykket dette godt under NHOs årskonferanse i janua:r «Det blir intet grønt skifte med røde bunnlinjer». Det gjelder å skape lønnsom drift ut fra nye forutsetninger. Verd å notere seg er at de fleste yngre i dag er generelt villige til å betale mer for et miljøvennlig produkt eller opplevelse – og at disse produktene og tjenestene vil bli mer etterspurt.

Man bør også være oppmerksom på at mange av de yngre kjøperne allerede har begynt å forutsette at «din bedrift» driver bærekraftig miljømessig. Når dette blir tatt som en selvfølge, skjer følgende; det som startet som en attraktivitet ved produktet,  blir en selvfølge. Når dette så er en etablert forventning i kundens hode, må produktet innfri. Å kartlegge hvilke miljøordninger som passer for bedriften vil således styrke konkurransekraften.

Reiselivet som samlet bransje vil ha et ekstra aspekt ved bærekraftbegrepet, - altså utover egen «intern» bærekraft. Det kreves bærekraft i et større perspektiv, hvor naturopplevelsene de faktisk lever av å selge (råvaren), hensyntas. Slitt natur, «people-pollution», høye Co-2utslipp m.m. vil lede til et svekket verdiløfte. Bunnlinjeresultatet følger etter.

Lag derfor en plan som inneholder en kritisk suksessfaktorliste - eller en risikostyringsliste for hva bedriften må foreta seg eller sørge for dersom man virkelig lykkes med markedsføringen. Stiller man i konkurransen uten noen som helst miljøordning og risikostyringsliste, vil man trolig være relativt raskt ute av dansen.

Som beskrevet henger alle deler i en forretningsmodell sammen. De blir påvirket uansett om vi velger å justere i tråd med tiden, eller om vi velger å ikke foreta oss noe. I sistnevnte tilfelle vil konkurransekraften forsvinne. For at vi skal lykkes med rask omstilling som vår verden nå krever, er modelleringsstruktur i vårt daglige arbeid som knagger til frakken. Et sted å henge tingene på så det blir orden i sakene.