Ap, ikke Sp, motor for løsning av FV 388 Brekkebakken

UTBEDRING: Brekkebakken fylkesveg 388 skal utbedres. Innsenderne skriver at arbeidet har kommet raskere i gang, først og fremst takket være ordfører Arne Fossmo.

UTBEDRING: Brekkebakken fylkesveg 388 skal utbedres. Innsenderne skriver at arbeidet har kommet raskere i gang, først og fremst takket være ordfører Arne Fossmo. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 

Vi viser til innlegget 4. april fra Erik Odlo og takker for kommentaren om at mye går bra i Ringebu, og at han synes at ordfører Arne Fossmo på mange områder gjør en god jobb. Det var en gledelig og en uventa tilbakemelding for oss i Ringebu Ap.
Det vi reagerer på er at Odlo gir sin partikollega Turi Elise Kaus (Sp) æren for at FV 388 Brekkebakken nådde opp i prioriteringen i fylkeskommunen. Samferdsel og trafikksikkerhetskomiteen som Kaus sitter i, behandler kun handlingsplanen og dens prioriteringer.

Kanskje vi bør utfordre Anne E. Thoresen, leder av komiteen, til å gi sin kommentar på hva utvalget har kommet fram til og hvem som har sørget for at dette har blitt en realitet så raskt? Det er bra hvis Kaus har vært positiv til at Brekebakken skulle prioriteres, men det er langt fram fra en prioritert fylkesvei til å få realisert et prosjekt. Det skulle bare mangle at alle som sitter i dette utvalget må utføre sin samfunnsrolle og bidra til en utvikling av fylkesveiene der det trengs.

Brekkebakken i Ringebu har vært høyt prioritert i Ringebu kommune i snart 20 år uten at det har skjedd noe, og heller ikke Odlo fikk utført noe på denne veien i sine fire år som ordfører. Likevel prøver han seg nå på at Sp skal ha æren for oppstarten.

Dette er en sak som startet i Ringebu arbeiderlag og hvor Ringebu Ap programfestet prioritering av Brekkebakken for denne perioden. Fossmo tok over ordførervervet i nov. 2015 og hadde sitt første møte 7. januar 2016 med overordna myndigheter om Brekkebakken. Det er ordfører Fossmo som har kjørt saken overfor Oppland fylkeskommune (OFK) og Statens vegvesen (SVV). Ordføreren har orientert i kommunestyre, formannskap og sentrale politikere i Oppland om sine korrespondanser med overordna myndigheter. Han har også forankret det godt i Ap.

Det var ikke midler i gjeldende handlingsprogram, og det ville være opp til fylkespolitikerne om tiltak ble prioritert i neste handlingsprogram, rullert i juni 2017. Prioriteringene av midler til Brekkebakken lå ikke inne før i 2020/2021. Planlegging og kostnader til en reguleringsplan måtte på plass og ble dekket av SVV/OFK. Oppstarten av planarbeidet startet desember 2016.
Kommunen v/ordfører Fossmo stilte spørsmål til OFK i 2016 om muligheten til å inngå en avtale med de betingelser at Ringebu kommune tilbød seg å forskuttere utbedringen av et «større vedlikehold», med en tilbakebetalingsavtale fra OFK. Dette for at det skulle bli mulig å få realisert prosjektet så raskt som mulig.

Løsningene og kostnader måtte avklares før man kunne gå inn på en eventuell avtale. Ordføreren tok kontakt med fylkesordfører Even A. Hagen etter at han tidligere hadde utfordret ham på finansieringen som ble skissert. Det måtte også reises en finansieringssak til Ringebu kommunestyre som for øvrig ble enstemmig vedtatt. Det er denne forskutteringsavtalen som i realiteten har utløst utbedringen i dag, takket være en offensiv ordfører. Ordføreren har sammen med sin administrasjon fremforhandlet gode avtaler, og funnet løsninger som har gjort det mulig å få til denne utbedringen, som nå pågår raskere enn de prioriterte midlene i 2020/2021. Vi gleder oss til Brekkebakken åpnes høsten 2019.

Er det noen som fortjener honnør så er det ordfører Fossmo. Det er han som har stått på og fått det til. Ordføreren sammen med fylkespolitikere, OFK, SVV, RK v/administrasjon og Arbeiderpartiet har vært meget løsningsorienterte og villige til å få oppstart på utbedringen av FV 388 Brekkebakken. Et godt samarbeid med overordna myndigheter har lyktes i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags