Ringebus manglende magemål

Arne Fossmo imøtegår kritikk fra Naturvernforbundet, og mener Ringebu kommune gjennom flere tiår har vektlagt hensynet til villreinen.

Arne Fossmo imøtegår kritikk fra Naturvernforbundet, og mener Ringebu kommune gjennom flere tiår har vektlagt hensynet til villreinen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt

Ringebu kommune mener at kommuneplanen ikke er i strid med regional plan for Rondane og Sølnkletten. Naturvernforbundet i Oppland viser i et innlegg i GD til at Ringebu kommune i siste omgang har foreslått en økning på 700 nye tomter. Det er faktafeil! I kommunens planforslag åpner kommunen for 272 nye fritidsboliger på hele østsiden av E6, og kun i sone 3, utviklingssonen.

Vi kan gjerne enes om at vi i innlandet har en sårbar art (villrein) som strekker seg fra Dovre til Ringsaker. Det har vi i Ringebu gjennom over 46 år tatt hensyn til.

Les også: Hva vil Ringebus mangel på magemål ha å si for villreinens framtid i Rondane?

Ringebu kommune ved Ringebu fjellstyre var en av initiativtakerne til opprettelsen av Rondane Sør villreinområde den 31. januar 1970. Da var det registrert en restbestand på kun 69 dyr i hele område sør til Hamar kommune. Denne stammen oppholdt seg i største delen av året og hele vinteren fra sep./okt- t.o.m. april i statsallmenningene i Ringebu. Det var derfor naturlig at Ringebu fjellstyre, som forvaltet disse områdene, også ble den viktigste forvalteren i arbeidet med oppbyggingen av stammen.

I 1976 var stammen på ca. 600 dyr, og en svært begrenset jakt ble startet opp i hele Rondane Sør. Det er et faktum at det er Ringebu kommunes og Ringebu fjellstyres arealforvaltning gjennom 46 år i disse fjellområder som har gjort det mulig å bevare denne villreinstammen. Allerede i 1980 var stammen bygd opp til ca. 1 000 dyr. Hele tiden var arealforvaltningen og arealbruken både sommer og vinter i forhold til villreinstammen et politisk og aktivt tema i alle kommunale planer.

Hadde enda Naturvernforbundet brukt tid sammen med overordna myndigheter, til å finne ut hvorfor reinstammen i Ringebu fra 2006 til 2016 ble redusert fra ca. 2 800 dyr til drøyt 1 800 dyr. Nesten 1 000 dyr er borte Det har nesten ikke vært bygd hytter på østsiden denne perioden, så hvor blir reinen av? Har rovdyr vært tema? Ikke meg bekjent, men det ser ut som ferdsel og hyttebygging er problemet, uten noen form for dokumentasjon i vår kommune.

Har Naturvernforbundet fått med seg alle de avbøtende tiltak som Ringebu kommune og Ringebu fjellstyre har utført i mange år? Stenging/fjerning av 30–40 parkeringsplasser langsmed Friisveien, all stans og parkeringsforbud på en definert strekning på Venabygdsfjellet, vinterstenging av Friisveien, flytting av turisthytter der mange titalls km2 blir fritt for menneskelig ferdsel, flytting av skiløyper totalt flere mil. Alt dette er utført av hensyn til villreinen.

Vi har også spilt inn en sak til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, der vi ber om en vurdering av vern av Fampen som et avbøtende tiltak.

Fylkesdelplanen setter store begrensninger for vår kommune. Ringebus areal er 1 246 km2. Fylkesdelplanen dekker ca. 850 km2. Det betyr at ¾ av vår kommune har store begrensninger for utvikling pga. verneområder, villreinens leveområde og buffersoner.

Miljødepartementet v/ statsråd Bård Vegar Solhjell godkjente den regionale planen for Rondane – #8211;Sølnkletten 17.09.2013.

Naturvernforbundet viser til at flere kommuner har vist vilje til å rette seg etter planen med betydelige restriksjoner og med hensyn til næringsaktivitet og utbygging i områdene som grenser opp mot det sentrale villreinområdet. Det har også Ringebu kommune gjort i denne saken.

Hvis naturvernforbundet vil sette seg inn i kommentarene fra statsråden ref.sak 12/3538- så er ikke Ringebu kommune nevnt med en enste setning i godkjenningen av planen, les side 7 og gjerne side 8. Departementets endringer i planen/plankartet omfattet kommunen Dovre, Sel, Nor-Fron-Sør-Fron, Åmodt, Stor-Elvdal. Kanskje fordi Ringebu allerede den gang hadde rettet seg etter det departementet hadde forventet til soneinndeling og aktivitet, og at de svært mange avbøtende tiltakene hadde betydning?

For landbruket og grunneiere er hyttetomter i sone 3 viktig for oss å få igjennom i departementene. Landbruket trenger flere bein å stå på, og det er god næringsutvikling for hele kommunen med flere fritidsinnbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags