Det går så det suser - i Ringsaker!

SUS I RINGSAKER: Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) rekker opp handa for Ringsaker. Sammen med rådmann Jørn Strand (t.v.) skriver hun om hvordan kommunen skal legge til rette for videre satsinger. Til høyre varaordfører Geir Roger Borgedal.

SUS I RINGSAKER: Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) rekker opp handa for Ringsaker. Sammen med rådmann Jørn Strand (t.v.) skriver hun om hvordan kommunen skal legge til rette for videre satsinger. Til høyre varaordfører Geir Roger Borgedal. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Ringsaker er i godt driv.
I 2017 hadde Ringsaker kommune en vekst på hele 309 innbyggere. En prosentvis vekst som er større enn landssnittet, noe vi ikke har hatt siden 1990. Og i første halvår 2018 har vi en ytterligere positiv utvikling med en vekst på hele 210 innbyggere. Det er høyt over landssnittet! For noen år siden var slike tall utenkelige.

I NHOs kommune-NM gjør Ringsaker et godt byks oppover resultatlistene. Aktivt arbeid med næringsutvikling er helt avgjørende for å lykkes. Honnør til NHO og regiondirektør Jon Kristiansen for å rette oppmerksomheten ytterligere mot de forhold som er av reell betydning når vi tilrettelegger for framtidas arbeidsplasser. Vi gjør klokt i å samarbeide nært med, å ha løpende dialog med og reelt lytte til næringslivet.

Varehandelen i Ringsaker har siden 2008 vokst med nær 65 prosent mens landssnittet har vært rundt 20 prosent. Aldri før har byggingen av boliger og hytter vært så stor som i de siste årene.  Resultatene er sterke og framtidsutsiktene gode også her.

Vekst er grunnlaget for vår velferd og videreutvikling av de grunnleggende kommunale tjenestene. Vi har over tid jobbet systematisk etter Ringsakers strategi for vekst. Og som tallene viser, strategien virker! Det dreier seg som målretta satsing for å bygge attraktivitet. Vi må være et attraktivt sted å bosette seg, å vokse opp og leve et godt liv, med spennet fra det lett urbane til det landlige. Vi må være et attraktivt sted å drive næring, å etablere arbeidsplasser, for gründerskap. Vi må være et attraktivt sted å besøke, å feriere, å bruke fritiden eller å reise til for å handle.

Utvikling av disse tre typer attraktivitet (bosted, næring, besøk) må kontinuerlig være i fokus og utvikles over tid med et bredt spekter av tiltak. For det må konkret handling til. Vi må evne å gripe muligheter når de byr seg og ikke «bare snakke om det».

Vi har sagt det før og vi sier det igjen: I Innlandet og i Ringsaker må vi ville vekst! Vi må konstant fokusere på vekst og framover i enda større grad tørre å ta de grepene som tilskynder det.

Ny firefelts E6 og forhåpentlig etter hvert IC til Lillehammer åpner opp Innlandet på en ny måte. Reiseavstandene til Oslo og Gardermoen kortes kraftig ned. Vi må jobbe smart og satse for å utnytte de mulighetene veg og bane gir. 

I Nydal har vi bilbyen og Ikea. Nå utvikles nye handelsparker i området som vil kunne bli et kraftsenter med plasskrevende varer for hele Innlandet. Rudshøgda er i vinden med sentrale bedrifter innen industri, transport, logistikk mm. Brumunddal og Moelv utvikles til attraktive småbyer. Mjøsparken med Mjøstårnet blir et landemerke mellom Oslo og Trondheim, antakelig langt viktigere enn vi ser i dag. Vi har fokus på kompetansearbeidsplasser i våre store næringsområder ved Mjøsas bredd. Ved Mjøsbrua presser vi på for etablering av nytt hovedsykehus. Det kommunale tjenestetilbudet bygges ut i høyt tempo, og det fokuseres på gode oppvekstmiljø og framtidsrettede helse- og omsorgstjenester.

Ringsakers arbeid for å bygge attraktivitet skal særlig preges av fire forhold; Mat, Mjøsa, Prøysen og Sjusjøen. Disse elementene skal gjennomsyre våre satsinger; vår x-faktor.

Hele vegen rundt Mjøsa jobbes det godt, og resultatene er gode. Framover må Mjøsregionen finne sin rolle i det nye sammenslåtte fylket. Når Innlandet fylke nå setter kurs for framtida, er mulighetene mange. Vi i Innlandet må i større grad se utover når vi bygger attraktivitet og fokusere på vår plass nasjonalt. Det må utvikles fellesskap om en slik langsiktig strategi for vekst. Det er gledelig å registrere mange gode oppspill om dagen.

Veksten vil heller ikke i framtida komme av seg selv. Det er hardt, langsiktig og målretta arbeid som er svaret. Framover må vi utvikle en fleksibel og utviklingsorientert kultur som fokuserer mer på målet og mindre på detaljstyring og regler. Vi må utvikle nye samarbeidsformer i Innlandet og ikke henge fast i det vante. Vi må vise handlekraft og tørre å prioritere. Vi må snakke opp og løfte fram.

Vi i Ringsaker skal stå på som bare det og lover å gjøre vår del av jobben. Vi vil være en kraft i arbeidet rundt Mjøsa og i det nye fellesskapet som Innlandet fylke blir. Vi skal fortsette vårt arbeid for vekst og utvikling. De gode resultatene motiverer. For det går jo rett og slett så det suser!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags