Er det helse og omsorg i Ringsaker som er utfordringen?

FLERE ELDRE: Flere eldre brukere av helse- og omsorgstjenester i Ringsaker må også bety flere ansatte i tjenesten, mener Sps ordførerkandidat Odd-Amund Lundberg.

FLERE ELDRE: Flere eldre brukere av helse- og omsorgstjenester i Ringsaker må også bety flere ansatte i tjenesten, mener Sps ordførerkandidat Odd-Amund Lundberg. Foto:

Av
DEL

Leserinnloegg
Etter den politiske rammekonferansen i Ringsaker kommune pekes det nok en gang på at helse og omsorg må gjøre endringer slik at de greier å holde budsjett. Vi har sett og hørt lignende oppslag gjentatte ganger tidligere; de må jobbe på en annen måte, bli mer effektive og så videre. Det er samme melodien om igjen og om igjen.

Å ha kontroll på pengesekken er viktig, men hva gjør slike overskrifter med de ansatte som jobber der? Etter å ha arbeidet med personalledelse i privat sektor i mange år, er jeg opptatt av nettopp hvordan forskjellige uttalelser påvirker mennesker i den jobben de skal utføre.

Hva er belastningen på mennesker over tid, dersom man gjentatte ganger blir pekt på som de som må forandre seg, drive på en annen måte og bli mer effektive?

Min erfaring er at det kun påvirker oss negativt, og det blir tyngre å gå på jobb.

Vi vet at antallet som trenger helse og omsorgstjenester i Ringsaker er økende, og kommer til å øke i årene framover. I Brumunddal omsorgsdistrikt ble det registeret 10 prosent nye brukere i 2018. 100 stykker som skulle ha tjenester, uten at antall ansatte ble økt. Det betyr betydelig mer arbeidsoppgaver på de ansatte som allerede har en travel hverdag. Er det riktig at det skal være slik?

I budsjettet for 2019 satte Ringsaker Senterparti av ekstra penger for å øke bemanningen i helse og omsorg. Vi ble nedstemt av b.l.a Ap som har flertall alene i kommunestyret.

Ringsaker kommune er gode til å snakke varmt om seg selv, men hvor ofte ser vi oppslag med skryt av den fabelaktige jobben som legges ned av de ansatte i helse og omsorg?

Oppslagene vi ser i media dreier seg om hvor viktig Strandparken, Prøysenhuset og vekst og utvikling er for kommunen. Vi trenger at det rettes et fokus og positiv omtale av de ansatte i helse og omsorg. Det er jo tross alt de som hver dag tar seg av de eldre som har vært viktige bidragsytere til byggingen av vår kommune til det den er i dag.

Noe av det viktigste for ansatte er å bli lagt merke til, få skryt for den jobben som gjøres og ikke minst føle at man blir satset på. Jeg er rimelig sikker på at mange i helse og omsorg sitter med motsatt følelse, etter de gjentakende oppslagene om kutt og krav.

Ringsaker Senterparti kan love at vi kommer til å kjempe det vi greier for å få på plass flere årsverk i helse og omsorg i årene fremover. Det er tross alt en av kommunens hovedoppgaver.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags