I Ringsaker har vi fokus på deltidsarbeid

Brøttum barne- og ungdomsskole er en av flere skoler som er bygd ut de siste ti årene i Ringsaker.

Brøttum barne- og ungdomsskole er en av flere skoler som er bygd ut de siste ti årene i Ringsaker. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg

Folketallet i Ringsaker har økt med ca. 1650 innbyggere siste 10 årene, det gir oss 87 mill. mer i kommunekassa, som brukes til styrke og utvikle tjenestene kommunen gir til innbyggere.

Det mener vi er en fantastisk utvikling og vi ønsker å legge til rette for at veksten kan fortsette. Ringsaker Ap mener vi gjør dette ved å fortsette satsingen på vekst og utvikling. Satsingen videreutvikler Ringsaker på mange områder. Og nettopp det er viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere og gi gode tilbud.
Vi har de siste årene bygd nye skoler, med både flerbrukshaller og svømmebasseng for over 1,2 milliarder kr, som erstatter utslitte og utdaterte skolebygg. I løpet av 2019 går vi i gang med utredningen for pulje 2 for skoleutbygging. Hva vi fyller skolen med er også viktig for oss. Vi har styrket lærerressursene, vi har økt timeantallet i basisfagene og er i gang med å innføre iPad til alle. Utviklingen og styrking av skolen er viktig for oss.

Vi har full barnehagedekning og i barnehagene våre er det fokus på lek og læring. Barnehagene våre må fylles av glade barn og voksne. Dette er med på å gi en god start på en oppvekst i Ringsaker. Trygg oppvekst skal barn ha i Ringsaker.

De siste 10 årene har vi styrket pleie og omsorgssektoren med 220 årsverk. I budsjettet for 2019 setter vi i gang arbeidet med å bygge nytt sykehjem i Moelv. Vi har bygget omsorgsboliger, avlastningssenter – for å nevne noe. Utviklingen gir rom for å kunne bo lengre hjemme, det ønsker vi å satse videre på. RAp har fokus på deltidsproblematikk. Et godt samarbeid mellom fagforeningene og administrasjonen er nødvendig. Det må være vilje til å prøve ut nye turnuser kombinert med at grunnbemanningen økes.
Pleie og omsorgstjenestene kommunen gir har utviklet seg og det er viktig at vi aktivt tar del i utviklingen.

RAp vil ha et anstendig arbeidsliv. Der arbeidslivets spilleregler blir fulgt. For oss er det helt avgjørende at det er et godt samarbeid mellom fagforeningene og arbeidsgiver.

Skal vi ha tilflytting til kommunen må det være arbeidsplasser. RAp er opptatt av å ta vare på de arbeidsplassene vi har, samtidig som vi alltid må jobbe for å tiltrekke oss nye bedrifter.

Ringsaker er i stadig utvikling og vi er sikre på at å skape gode møteplasser, kulturtilbud for alle, attraktive uteområder gjør at flere velger å komme til kommunen vi er så stolte av. RAp har valgt å ha en stor bredde i det vi har satt av midler til. Dette gjør vi fordi vi mener mangfoldet er viktig. Vi skal ha gode kommunale tjenester, samtidig som vi gir god opplevelser til alle.

Jeg er stolt av å være politiker i Ringsaker, vi vil fortsette den gode utviklingen, sammen med våre engasjerte innbyggere og dyktige ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags