Godtgjørelser for folkevalgte i Innlandet fylkeskommune

Av
DEL

leserinnlegg


Fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland skal nå vedta hva de folkevalgte skal få som godtgjøring for sin innsats i fylkestinget for Innlandet. Utgangspunktet deres er at den folkevalgte gjennom økonomisk godtgjøring skal være i stand til å utøve sitt verv på en tilfredsstillende måte. Dette er Rødt enige i.

Rødt i Hedmark og Oppland er derimot helt uenig i hva dette innebærer i kroner og øre. Vi vil ta utgangspunkt i gjennomsnittslønna i Norge, som er ca. 600 000. Det er viktig at lønn for politisk arbeid ikke bidrar til å legitimere Forskjells-Norge. Da må utgangspunktet være at de som velges, og de som velger skal stille forholdsvis likt. Gjennomsnittslønna for fylkeskommunalt ansatte er ca. 550 000. I Norge har 30 yrkesgrupper en lønnsinnplasseringer under 400 000. 600 000 er derfor ei lønn du kan leve av, også som politiker.

For Rødt er det viktig at en er forsiktig med hva en bevilger til seg selv, det er få som kan vedta sin egen godtgjøring og lønn, for deretter å sende regningen for det til fellesskapet. De siste årene har det for mange vært liten lønnsvekst, arbeidere oppfordres til moderasjon, og mange har fått sin kjøpekraft redusert og dette har særlig gått ut over dem som har minst fra før. Forskjellene i Norge øker, og politikernes lønninger er en del av dette bildet.

Rødts forslag til lønn for fylkesordfører vil selvsagt også innebære at det blir mindre til de andre politikerne. Mange deler av samfunnet vårt er basert på ulønnet innsats, det være seg innen foreningsliv, idrett, eller politisk innsats som aktivist. Det å være valgt politiker er et verv som skal utføres ut fra politisk engasjement, og et ønske om å gjøre noe for fellesskapet. Da må ikke den økonomiske godtgjøringen skape et gap til annet samfunnsbyggende arbeid som ofte utføres på dugnad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags