Det er viktigere å ordne opp i dagens nasjonalpark, enn å gjøre den større

Det er viktigere å løse villreinproblematikken nord i Rondane, enn å utvide nasjonalparken sørover, mener fjellstyrelederen i Ringebu.

Det er viktigere å løse villreinproblematikken nord i Rondane, enn å utvide nasjonalparken sørover, mener fjellstyrelederen i Ringebu. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg

Rondane Nasjonalpark ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark. Formålet var å ta vare på et stort sammenhengende vesentlig urørt område, og å ta vare på sentrale leveområder til villreinen. Hvor vidt det har lykkes med dette kan det stilles spørsmål ved.

Utviklingen rundt Spranget/ Rondevassbu og Per Gynt Hytta er gode eksempler på å ikke lykkes med formålet, da dette har resultert i at bl.a. at det gamle Nord/Sør trekket for villrein nå er totalt avskåret.

I forbindelse med forslag til supplerende vern, er nå et av forslagene og utvide Rondane nasjonalpark lenger sørover. Det kan etter mitt skjønn stilles spørsmål ved om dette er hensiktsmessig, med tanke på at arealene som bla berører Ringebu kommune og videre sørover stort sett er nasjonalt villrein område som allerede er ilagt strenge føringer forankret i regional plan.

Ringebu kommune har vært en positiv bidragsyter i nasjonalt villreinområd. Basert på lokal kunnskap og forvaltningserfaring, er det bidratt til mange gode, avbøtende/forebyggende tiltak. Kite-forbud innen nasjonalt villreinområde, stoppforbud i den mest sårbare tida på FV 27, stenging av Friisvegen i tidsrommet 1.november - 15 mai, samt styrt parkering i sommer halvåret, flytting av turistbuer som Breitjønnsbu, og nå Gråhøgdbu. Det er også gjort en rekke tiltak som flytting av stier for å kanalisere ferdsel bort fra sårbare områder.

I stedet for økt fokus på nasjonalparkens størrelse, bør fokuset rettes tilbake til nordområdene av nasjonalparken, som beskrevet innledningsvis. I områdene sørover vil det ha en god effekt å fortsatt ha stor fokus på avbøtende/forebyggende tiltak i henhold til regional plan. Om det tenkes en utvidelse av nasjonalt villreinområde, vil det være naturlig å rette fokus mot Fampenområdet, for å sikre kalvingsområder og trekkveger som er godt beskrevet i NINA rapport 1300.40s/ Jordhøy-Rud og Lie.

Bjørn Moastuen. Ringebu, kommunestyrerepr. (Ap), leder Ringebu fjellstyre
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags