Gå til sidens hovedinnhold

Er det greit med mye ulv i Norge?

Artikkelen er over 4 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi hører om store ulveflokker som lusker rundt dørene i områder i Norge, og folk tør ikke lenger gå sine vanlige turer utenfor huset sitt.

Bønder føler de har blitt fratatt råderetten over eiendommene sine siden de ikke kan drive med utebeite til dyrene sine lenger og verdien av jakt er lik null siden ulvene er en direkte trussel mot jakthundene samt at elgbestanden har gått drastisk ned.

Vi har ikke en genetisk skandinavisk ulvestamme lenger, ulvene er Russiske ulver som er vandret over fra Russland og det er mye ulv i Russland. Er vi da forpliktet i henhold til Bern konvesjonen åq lage et ulvereservat i Norge og fordrive bøndene fra sine eiendommer?

Mange hevder Bern konvensjonen og artsmangfoldsloven hindrer ulvejakt i Norge, men ulvene i Norge kommer fra Russland og Russisk ulvebestand er ikke utrydningstruet. Selv om absolutt all ulv i Skandinavia hadde blitt utryddet hadde vi ikke brutt artsmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen fordi genmaterialet til de Russiske ulvene ikke er truet.

En liten ulvestamme i norden er mer enn nok slik at byfolket kan bli tilfredstilt i sitt naive ønske om "villmark".

Statistisk sett er selvsagt frykten for ulv helt ubegrunnet. Men alle bør stille seg selv spørsmålet: ville jeg latt mine barn leke utendørs dersom man visste at en flokk med 5-6 ulver var blitt observert i nærheten kort tid tidligere? Så kan man gjøre seg en mening om ikke også statistisk ubegrunnet frykt kan føre til lavere livskvalitet.

Vi må ha respekt for bygdefolket i Norge som føler seg usikker på nærgående ulver i det daglige.

Voksne ulver kan ha en vekt opp mot 70 kilo og vekt fra 35 kilo og oppover er vanlig. Små barn er ikke noe gøy å sende alene til skolen langs gårdsveiene når en større ulveflokk lusker i nærheten, og det er unødvendig å ha det slik. Vi trenger ikke alle de ulvene i norsk utmark. Er det færre av dem og de blir jaktet på vil de bli mer sky og kanskje holde seg unna folk slik de gjorde før.

Vi i Demokratene i Norge er på ingen måte for full nedskyting av all ulv i Norge, men mener ulvestammen må reguleres i tråd med øvrig naturforvaltning. Det betyr også at hensynet til beitedyr, næringsgrunnlag og menneskers livskvalitet i distriktene må respekteres.

Demokratene i Norge vil ta problemene til bygdefolket i ulvesonen på alvor. Vi trenger levende og sterke bygder og vi ønsker å stoppe den sentralisering som dagens stortingspolitikere driver med.