Staten ved fylkesmennene og roviltnemdene har vedtatt å åpne for jakt på 47 ulv, eller 70 prosent av antatt ulv i Norge, og jakta er i gang.

Skytes kvota må vi tilbake til starten av 1900-tallet for å finne like liten stamme. Dette har ført til at mange miljø- og dyrevernorganisasjoner har reagert kraftig, mens mange sauebønder nær ulveutsatte områder er fornøyde.

Framfor å ta livet av rovdyra, kan vi hente erfaringer fra andre land. I fjellkjeden Tatra i Slovakia er det mye ulv i beiteområdene og flere sau på beite, men de er ikke på nivå med Norge når det kommer til tap.

Mener regjeringen alvor med at vi skal ha utmarksbeite, så må den vise det gjennom aktiv handling. Ikke gjennom å drepe alle trusler, men gjennom å legge til rette for bonden.

Ulv lever i flokk og har et stort revir de dominerer. Utrydder vi ulven i et område, vil annen ulv eller andre rovdyr ta over. Derfor kan bonden tape flere dyr, da det ikke er forsket på om ulven som nå tas ut faktisk angriper sau.

I tillegg er vi bekymret for at man ikke har sett på genetiske faktorer og andre forhold i forbindelse med flokkene som skal tas ut. Hjortedyr endrer atferd når ulven tas ut, og atferdsendringen forplanter seg i hele økosystemet. Usikkerheten om hva som vil skje, gjør at vi bør se til andre tiltak enn utrydding.

MDG mener uttaket av ulv kan bidra til at Norge kommer under egne bestandsmål. Det framkommer nemlig ikke av vedtaket om det er tatt høyde for naturlig død.

Vi må satse på andre tiltak enn utryddelse av ulven. Det bør tas på alvor at flere internasjonale organisasjoner og land nå protesterer høylytt mot Norge. Vi har påtatt oss en oppgave der vi dominerer naturen. Da får vi vise at vi kan ta vare på artsmangfold og bedrive dyrevelferd.

Ulvestammen er marginal og tar totalt sett få sauer, men svært mange sauer lider en langsom død på beite uten at ulv er involvert. Det bør få større oppmerksomhet.

Les også: Ulv sett fra sofakroken