Gå til sidens hovedinnhold

"Naturbruksalliansen sier Ja til ulv i Norge"

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ni sentrale og regionale organisasjoner har stiftet nettverket Naturbruksalliansen. Blant disse er blant andre Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Sau og Geit, NJFF og Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk (FNR).

Formålet med alliansen skal være å arbeide for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Blant målene er at Stortingets vedtak skal etterleves, at det skal åpnes for jakt i revir og på enkeltulver innenfor sonen, at naturbrukernes posisjon i mediebildet (!) skal forbedres og sist, men absolutt ikke minst etter mitt syn, troverdigheten i det faglige beslutningsgrunnlaget for ulveforvaltningen skal forbedres!

Her er det bare å si «Du verden!», og ønske lykke til?

FNR har som et av sine fire hovedkrav at det ikke skal være fast ulvestamme i Norge. Det kommer ikke fram her- så derfor er det naturlig å spørre om kravet er oppgitt? For øvrig må Naturbruksalliansen være et funn for både Klima- og Miljøverndepartementet, og Miljødirektoratet! Nå er det åpenbart full aksept (i alle fall blant disse organisasjonene) for at det skal være ulv i Norge, og det er åpenbart også full aksept for at sonen skal bestå og fortsatt være et reservat.

Da vet vi det.

Men det er vel Stortinget selv som må sørge for at egne vedtak blir gjennomført, ikke en privat allianse? Det er en skam for demokratiet at ikke flertallet på Stortinget presser mer på for at vedtaket fra 2016 skal bli utført.

Dersom man skal styrke naturbrukernes (jeg leser beitebrukernes) posisjon i mediebildet, må man «renske» redaksjonene i de toneangivende avisene og øvrige media- alle steder flyter det over av ulveelskere, som er uimottakelige for argumenter. Hvem får inn et innlegg mot ulv i Aftenposten? Eller en omtale av det skadepotensial en ulv har? Potensielt skadeomfang av ulvens treleddede bendelorm?

I skrivende stund er det samlet sammen 340 sauekadavre i Nord-Østerdal – har det vært skrevet om dette i Oslo-avisene? Har Erna eller Siv eller Jon Georg vært i Tolga? Har Aftenposten, Dagbladet eller VG vært der? Stortingspolitikere og redaksjoner (unntatt Nationen) vender ryggen mot beitebrukere, uansett om de driver i Akershus, Oppland, Hedmark, Trøndelag eller Nord-Norge. Slik er det.

Bedre troverdigheten i det faglige beslutningsgrunnlaget? Hva er det enkelte av oss har holdt på med i 20 år? Skal folk som står utenfor forskermiljøet («fuskermiljøet») gå inn og prøve å endre deres gjøren og laden for at de utad skal fremstå som mer troverdige? For hvem?

Det må vel være bedre å kle av «forskerne» og la de stå nakne på torget? Kan man se for seg at Wabakken, Linell, Flagstad, Skogen, Lier Hansen, Berntsen, NINA står fram og sier: Beklager folk, vi har løyet for dere i 40 år- trolig?

Skal NINA begynne å fortelle sannheten, så må det komme press ovenfra, fra den som sitter på pengesekken – Klima- og miljødepartementet. Hvor sannsynlig er dette? Det skjedde ingen ting i den retning under rødgrønn regjering, og det kommer ikke til å skje under denne regjering heller. Kanskje «redningen» kommer fra en gruppe som nå har kommet så langt i sitt genetiske arbeid at NINA føler de er på utrygg grunn?

Naturbruksalliansen tar ikke ordet genetikk inn i sin egenomtale, er dette bevisst fordi de vet det kan virke provoserende, eller er det ikke noe å bruke tid og krefter på? Etter min mening er dette helt essensielt. Derfor bør noen ta et tak når det gjelder å artsbestemme de såkalte ulvene i Norge.

Det man ser av bilder av døde, norske «ulver», er at de ikke er ulver. Morfologien stemmer ikke. Det er bare å ta fram bilder av ulver i Finland fra 1950-tallet, så ser man det. Det er egentlig rystende at NINA ikke reagerer på alt det rare som løper rundt i skogene. Det er blandingsdyr, «Kirov-ulver», som den russiske forskeren Michael Pavlov kalte dem. Denne artsbestemmelsen måtte være en passende startoppgave for Naturbruksalliansen? Og så fortsette med genetikken?

Men den vesentligste kommentaren er dette: Nå har Naturbruksalliansen annonsert et møte på Elverum med miljøvernministeren og stortingsrepresentanter fra Hedmark. Hørt det før?

Spol tilbake til perioden 1998-2001, hvor mange møter av samme type ble det arrangert den gangen? På Bjørkelangen, Setskog, Rakkestad, Ål, Grue osv- med miljøvernministere og stortingsrepresentanter i fri fart over hele Østlandet, i tillegg til møter på Stortinget med ordførere herfra og derfra, der vi observerte representanter som sovnet i møterommet.

Før Alliansen setter i gang med en ny møtekarusell, sjekk hvilke erfaringer man høstet fram til 30. januar 2001, da kom Innstilling fra energi- og miljøkomiteen. Alt vi hadde jobbet med, og for, var bortkastet. Ta kontakt med sentrale personer som var aktive den gangen- mange er fremdeles oppegående og energiske, og få innspill, høst av erfaringene. Vi trenger ikke flere møter, Alliansen skjønner åpenbart ikke hvilke krefter og mekanismer som er i aktivitet i ulvesaken.

Man kan ikke sitte i et møterom på Elverum og bestemme norsk rovdyrpolitikk. I 1940 tok kong Håkon en beslutning der som ble avgjørende for Norge. Jeg tror det blir med den ene gangen for Elverums vedkommende.