Det lever en gammel og seiglivet romantisk myte om hvordan rovdyr beskatter sine byttedyr. 

Villfarelsen går ut på, at noen hevder rovdyr dreper i første rekke de svake og syke og byttedyrene.

Slik holder rovdyrene stammene av byttedyr friske og sunne, sier romantikerne.  De tror rovdyrene nærmest er lik gartnere som tynner i gulrotsenga til beste for byttedyrene.

Dessuten mener disse rovdyrtilhengerne, at rovdyrene forvalter viltstammene så mye bedre enn jegerne, fordi rovdyrene er så flinke til å se seg ut dyrene som synes svake.

Denne glorifiserte framstillingen av rovdyr husker jeg fra naturbøker og naturfilm helt tilbake til jeg var barn på 50-60-tallet. Trolig er myten mye eldre – og den lever fremdeles i beste velgående blant dagens rovdyrromantikere.

Myten brukes tidvis i rovdyrdebatten av de som ønsker mer rovdyr – er også å høre i «naturetainment»-industriens flom av TV-programmer og egne TV-kanaler.

Joda, en kan gjerne si, at rovdyrene går etter det svake byttet. Det som er enklest å drepe. Men det er ikke nødvendigvis skrapet blant byttedyrene. Slett ikke. Det er barna til byttedyrene som er det svakeste og enkleste byttet.

Studier av ulveflokken på Koppang sin vinterpredasjon på elg viste, at 90 prosent var kalv og ungdyr (63 prosent kalv, 27 prosent ungdyr og 10 prosent kyr, Gundersen 2003).  

At byttet er dominert av kalv og ungdyr betyr selvsagt ikke at det er skrapdyr – bare at de er enklest å drepe. Det samme ser en med alle dyr som lever av rov – de går for det enkleste.

Om våren fråtser de i egg og unger. Og er det sau i utmarka, så tar de store rovdyrene selvfølgelig dem – før de de tar vanskeligere bytte. Akkurat som studier viser, at ulven først desimerer rådyrbestanden før den gir seg i kast med vanskeligere hjortevilt.

Derfor er reetablering av store rovdyr et eksklusivt – for ikke å si hodeløst – påfunn av hensyn til både beitedyr og hjortevilt.

Til slutt noe fundamentalt som ingen snakker høyt om, når det gjelder nedbeitingen av  Yellowstone nasjonalpark.

Parken som i dag brukes som en solskinnshistorie for reetablering av ulv.

Yellowstone var først et indianerreservat fra 1872 og forvaltet av Hæren. I 1916 tok den føderale naturforvaltningen (National Park Service) over styre og stell.  Det førte til, at all jakt i nasjonalparken ble forbudt.

Siden ulven ble skutt ut i USA de første tiårene på 1900-tallet – siste ulv skutt i Yellowstone i 1926 – utviklet forbudet mot jakt seg til en katastrofe for parken.

Utover 1900-tallet vokste hjortviltstammene helt ukontrollert og beitet kraftig ned den store parken som har et areal mer enn 1/3 av Opplands areal.

I stedet for å tillate jakt, så fikk vernebiologer gjennom i 1995 å sette ut ulver importert fra Canada.

Hadde USA hatt en naturforvaltning i sine parker som innrømte, at menneske gjennom rettet jakt mer enn erstatter ulvens beskatning av hjorteviltet – som er høyverdig menneskemat - så hadde ikke parken blitt nedbeitet.

Men dessverre er det i Vesten utviklet seg sterke krefter som arbeider for et naturforvaltningsregime som har den romantiske, irrasjonelle og menneskeforaktene filosofi, at natur er best uten mennesket.