Gå til sidens hovedinnhold

SV og naturmangfoldet

Artikkelen er over 4 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leser Mizanur Rahaman sitt innlegg om naturmangfold. Her har ha skrevet mye fint om hvordan vi skal omtale hverandre, og det er jo vel og bra. Men her stopper det!

Når han henviser til en debatt basert på kunnskap og fakta, får han selv holde seg til det. Ikke minst som folkevalgt.

I sitt innlegg er det åpenlyst at han representerer vernesiden, og viser en evne for pynte på "fakte" for å fremme sitt budskap. Ulven er ikke en utrydningstruet dyreart, det kan vi konstatere først som sist. På verdensbasis er den det rovdyret som er mest framgangsrikt, og viser den største evne til populasjons økning. Den bestanden vi har her i Norden representerer den finsk-russiske bestanden som teller i hvert fall 20.000-30.000 individer. "Våre" ulver en del av denne bestanden, og lever i ytterkant av denne (Wabakken har gjentatte ganger bekreftet dette). Vi har ingen særnorsk ulvestamme! Setter man ut en rødrev på Jan Mayen, blir denne også automatisk utrydningstruet.

Han skriver også at flertallet er positive til rovdyr, men glemmer i forbifarten å nevne at flertallet er negative til å ha disse akkurat der DE bor. Noe som ikke er så rart, ingen vil vel at ulven skal dra "Fido" med seg fra løpestrengen. Dessuten er meningsmålingen du peker til fra 2010, vi hadde da halve bestanden sammenlignet med nå.

Dessuten sier han at unormal/sosialisert atferd blant ulv ikke er bekreftet. Det er jo en direkte løgn og en hån mot dem som er rammet. Slettås-flokken har over flere perioder beveget seg inne på gårdsplasser, noe som er bekreftet på sporsnø og av SNO. Som følge av det var dette et revir rovviltnemnda anbefalte å ta ut

Videre sier han at bestanden i Europa kun teller 1200 individer. Da håper jeg dette er en skrivefeil, og ikke et dårlig forsøk på desinformasjon. Et kjapt søk på artsdatabankens sider sier 12.000 individer, pluss den europeisk/russiske bestanden. Spania alene har ca. 2500–2700 av disse, med tilhørende utfordringer og problemer. 

At ikke de 32 ulvene innenfor sonen blir tatt ut i år, er et resultat av politikk og jus, ingenting annet.

Innlegget fra Mizanur Rahaman leser du her: Vi må ta vare på naturmangfoldet