Rovviltpolitikken er blitt satt på prøve denne høsten. Personlig mener jeg det er med god grunn. Halvparten av landets ordførere har signert et opprop til statsminister Erna Solberg for en strengere rovviltpolitikk. Når innbyggerne i halvparten av landets kommuner er bekymret for utviklingen i rovviltpolitikken, må vi som er innvalgt på Stortinget ta dette på alvor.

Personlig er jeg på ingen måte overbevist om at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tar denne bekymringen så alvorlig som han burde. Elvestuen påpeker til stadighet at ulveforliket fra 2015 følges, men jeg er på ingen måte overbevist.

Statsrådens viktigste jobb i rovviltpolitikken, er at begge rovviltforlikene følges. I ulveforliket fra 2016 er det bred enighet uten mulighet til å mistolke det som er vedtatt. Når bestandsmålene er oppnådd, er det rovviltnemndene som bestemmer hvilke dyr som skal tas ut. Det gjelder både innenfor og utenfor ulvesonen. Bestemmer statsråden noe annet, forholder han seg ikke til forliket han skal styre etter.

Jeg er kritisk til metoden man bruker til ulvetelling i Norge. Vi har en registreringssesong for ulv som går fra 1. oktober til 31. mars hvert år. Data som blir samlet inn mellom 1. april og 30. september kommer ikke med på tellingen, fordi databasen slettes og nullstilles når sesongen begynner på nytt. Ulver registrert før 1. oktober, må registreres på nytt med nye DNA-funn for å komme med i den tellende bestanden som blir rapportert i juni 2019.

På Rovdatas ulveteller var det i september registrert 65 ulv. 13. desember var tallet plutselig 34.

Det er en god indikasjon på at vi ikke har en god nok metode for å telle ulv i Norge. Grunnen til det er at dersom dyrene som er registrert med DNA forflytter seg til områder uten sporsnø, vil de kunne etablere seg i Norge uten å bli registrert i den norske ulvebestanden. Skjer dette, følges ikke ulveforliket.

Dermed kan Klima- og miljødepartementet enkelt feie datagrunnlaget de har opparbeidet seg fra sommersesongen under teppet. Departementet kan på den måten fraråde jakt påfølgende år, selv om Rovdata sitter på kunnskap som viser at de fleste kjente revirene har ynglet. Elvestuen besøkte selv Letjenna-reviret i sommer, og så med egne øyne sju valper.

Jeg frykter at dette kan føre til en svekket troverdighet blant lokalbefolkningen som samler inn DNA-materiale. Det vil være fatalt for Rovdata, som i verste fall kan ende opp uten data å analysere. Da mister vi oversikten, og det vil være umulig å holde kontroll. Skal vi gjenreise tilliten til systemet, er vi nødt til å få på plass en ny tellingsmetode og det haster.

Det er også forunderlig at Klima- og miljødepartementet ikke tar hensyn til flertallsmerknader i Stortinget fra næringskomiteen. Jeg har flere eksempler hvor jeg mistenker at departementet bevisst styrer unna Stortingets vilje. Både når det gjelder utredninger som ikke er gjennomført, saker som ikke er fulgt opp og hvor departementet har valgt en omstridt ulvetilhenger til å lede en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Dette faller ikke i god jord hos meg.

Tiden er inne for et politisk taktskifte innen rovviltpolitikken. Når lokalbefolkningen i halvparten av landets kommuner er misfornøyde med rovviltpolitikken som føres, bør det komme drastiske endringer på grunnlag av dette.

Jeg mener bestemt at rovviltforvaltningen bør tas ut Klima- og miljødepartementet og flyttes til Landbruks- og matdepartementet. Det vil sikre at næringsinteresser i langt større grad blir tatt hensyn til i rovvilt-debatten. I tillegg ligger forvaltningen av andre viltarter hos landbruksdepartementet, og derfor mener jeg det er helt naturlig at også rovvilt følger etter.

Les også: Forskningen bekrefter: Beitenæringa fordrives