Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ta vare på naturmangfoldet

Mizanur Rahaman

Gruppeleder (SV) Lillehammer

Artikkelen er over 5 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vidar Helgesens avgjørelse om å ikke tillate skyting av 32 ulv har satt nytt liv i rovdyrdebatten. Rovdyrdebatten er følelsesladet og engasjerer mange. For å unngå unødig konflikt og et surt debattklima er det viktig at alle viser respekt for hverandres meninger og fører debatten basert på kunnskap og fakta. Vi skulle gjerne ha vært foruten den spliden som er skapt av enkelte for å slå politisk mynt på denne saken. Det er unødvendig å stemple sine meningsmotstandere som «Kaffelattedrikkende Oslo-elite», «miljøelite» og «feig». Ordbruk har ført til minst like mye splid som det selve saken har gjort.

Det er heller ikke riktig å si at det er bare folk i Oslo som vil ha ulv. I 2010 ble det gjennomført en stor meningsmåling av TNS Gallup som viste at det var flertall i hele befolkningen for å ha rovdyr i norsk natur. De som bodde i Oslo-regionen var riktignok mer positive til rovdyr, men flertallet i de andre fylkene var også positive. Nyere meningsmålinger viser fortsatt samme tendens. Folk i Oslo er mest positive, men flertallet i de øvrige fylkene i Østlandet ønsker også ulv i Norsk fauna.

Rovdyrdebatten er ikke en debatt om «by mot land». Det er et spørsmål om hvorvidt menneskelige aktiviteter og interesser skal føre til utryddelse av en art fra norsk fauna. Menneskelig aktivitet truer i dag mange arter i naturen. Viser vi ikke mer hensyn risikerer vi at mange arter kan bli borte om noen år. Ulv er klassifisert som kritisk truet i Norge. Det er i dag om lag 430 individer i hele Skandinavia og etter felling av 15 ulv er det kun 50–53 individer i Norge.

Det er flere faktorer som truer ulvens eksistens i Norge, herunder lisensjakt, skadefelling, naturlig død og ulovlig jakt. Ulovlig avliving av ulv er faktisk den viktigste dødsårsaken for ulv i Skandinavia, og står for om lag halvparten av den totale dødeligheten. Av om lag 1200 ulv i hele Europa finnes det kun 50–53 i Norge. Argumentet om å utrydde ulv fra Norsk natur lar seg vanskelig forsvare når andre land har en vesentlig større andel.

Det er bred politisk enighet om at vi skal ha ulv i Norge og det skal skje med minst mulig påvirkning på landbruket. Derfor har man gjennom rovdyrforliket i 2011 innført en rekke tiltak for å sikre en levedyktig ulvebestand uten store påvirkninger på beitenæringen. Det er blant annet satt krav til rask behandling av søknader om skadefelling i beitesesongen, full erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt og lav terskel for uttak av ulv i områder som er prioritert til beitedyr. For å sikre trygghet for folk er det også gitt adgang til felling, av dyr med unormal/sosialisert atferd. Foreløpig har det ikke vært dokumentert slikt atferd i de utsatte områdene, det er heller ikke dokumentert ulveangrep på mennesker i Norge siden 1881. For grunneiere med jaktinteresser kan ulv utgjøre et problem da den primært lever av elg. Men når det er snakk om overlevelse for en art må jaktinteressene vike for hensynet til naturvern. For den som liker å høste av naturen bør det være en selvfølge å ta vare på den.

I henhold til naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen har vi en plikt til å ta vare på ulv. Det er krav om at man må sikre at det ikke tas ut så mye ulv at det er skadelig for bestandens overlevelse. Det er nettopp det som var årsaken til at miljøvernminister Vidar Helgesen med loven i sin hånd korrigerte Stortingets lovstridige avgjørelse om uttak av 47 ulv. 

Vi må snart innse at den beste måten å sikre ivaretakelse av ulv og landbruksinteresser er ved å følge det brede forliket fra 2011 som samtlige partier på Stortinget har vært med på. Forliket var ment for å sikre overlevelse for ulv i naturen uten å bidrar til store problemer for landbruksnæringen.

Vi har alle en plikt til å ta vare på naturen og naturmangfoldet. Ulv er kanskje ikke viktig for menneskene, men det naturen og ulv er en del av den.