Vi går nå imot en høst og vinter med stort uttak av ulv.Til glede for beitenæringen, til sorg for oss som mener at man skal ihvertfall ha så mange rovdyr som vi har forpliktet oss til i henhold til internasjonale avtaler.

Er beitenæringen uten ansvar? Jeg mener det snart er på tide og kanskje melde næringen inn for kollektivt misrøkt av dyr.

Hvor mange sau dør av rovdyr? Hvor mange sau dør av andre årsaker? Hvem har ansvaret for at det beites i veikant? Det ligger sau i tunnelåpninger?

Gjeteplikt må innføres. Folk i terreng. Hvorfor tror man at det er så forferdelig vanskelig å finne ulven, etter at fellingstillatelse er gitt, jo folk i terrenget, det skyr ulven.

Når skal næringen selv ta et ansvar? Har ikke sett et eneste annen forslag enn uttak. Det blir for enkelt.