Høy beredskap i beitesesongen

STATLIG FORBEHOLD: Ulvebestanden i Skandinavia har en høy grad av innavl. Det er derfor viktig at vi har oversikt over genetisk viktige individer. Dette må vi ta hensyn til i de aktuelle skadesituasjonene, skriver Ola Elvestuen.

STATLIG FORBEHOLD: Ulvebestanden i Skandinavia har en høy grad av innavl. Det er derfor viktig at vi har oversikt over genetisk viktige individer. Dette må vi ta hensyn til i de aktuelle skadesituasjonene, skriver Ola Elvestuen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
I rovviltpolitikken følges de overordnete rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, de to rovviltforlikene av 2004 og 2011 og Stortingets flertallsvedtak om ulv fra 2016.

Regjeringen har tydeliggjort rovviltpolitikken. Den skal sikre en forutsigbar og kunnskapsbasert politikk. Jeg opplever i mange tilfeller at kunnskap som er basert på solid forskning blir stemplet som mangelfull og partisk. Men vi tar alltid beslutninger basert på et faglig og grundig kunnskapsgrunnlag. Ulvebestanden i Skandinavia har en høy grad av innavl. Det er derfor viktig at vi har oversikt over genetisk viktige individer. Dette må vi ta hensyn til i de aktuelle skadesituasjonene.

Regjeringen mener vi skal ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i norsk natur. Dette følger også av naturmangfoldloven. Vi skal i tråd med den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ta hensyn til beitenæringen og lokalsamfunnene. Rovviltforvaltningen har derfor et stort apparat med høy beredskap gjennom hele året. I forbindelse med beitesesongen er beredskapen ekstra høy.

Miljødirektoratet har i disse dager oppdatert sine informasjonssider om rovviltberedskapen i Norge. Her finnes god og nyttig informasjon om hvordan den enkelte kan melde fra om observasjoner av rovvilt eller akutte skadesituasjoner.

Et godt kunnskapsgrunnlag og informasjon om beredskapen bidrar forhåpentligvis til å redusere eller dempe konfliktene. Informasjonssiden til Miljødirektoratet vil spesielt være nyttig for beitebrukere og jegere.

Forvaltningen har en rask og effektiv saksbehandling. Fellingstillatelser gis ofte i løpet av få timer, og er dermed ikke noe forsinkende element.

Forvaltningen har svært god kunnskap og lang erfaring for å avgjøre hvilke virkemidler som er best egnet. Ofte kommer det krav om bruk av virkemidler som helikopter og løs på drevet halsende hund. I mange tilfeller vil det imidlertid ikke være hjelp i dette, slik som for eksempel helikopter i skoglandskap sommerstid. Jeg er trygg på at forvaltningen vil bruke de virkemidler som er best egnet i de ulike situasjonene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags