Videre utvikling i Rudsbygd

Buvollen skole: - en «kraftsamling» i grendene, som også har versert i de kommunale vokabular siste år, kan man godt spare seg etter denne prosessen, skriver Leif Olav Aurlien.

Buvollen skole: - en «kraftsamling» i grendene, som også har versert i de kommunale vokabular siste år, kan man godt spare seg etter denne prosessen, skriver Leif Olav Aurlien.

Av
DEL

LESERINNLEGG

Skolestrukturen i Lillehammer har vært mye debattert de senere år. I 2016 kom vedtaket om nedlegging av Buvollen og Saksheim skoler, og Buvollen ble som siste skole lagt ned nå i høst, samtidig med at utbyggingen ved Jørstadmoen ble fullført. Det er imidlertid samtidig jobbet iherdig med å starte privat Montessoriskole i Rudsbygd.

Lillehammer kommune har nå sendt ut nabovarsel om riving av størstedelen av Buvollen skole, og går i gang med dette før jul. Man vil slik sikre seg mot at det blir startet privat skole i lokalene.

Som en skjebnens ironi foreligger omtrent samtidig godkjenning om oppstart av Rudsbygd Montressoriskole fra Utdanningsdirektoratet. Dette er det grundig redegjort for i en artikkel i byavisa 22. november. Direktoratet avviser kommunens argumenter mot etablering av friskole, og ser positivt på etableringen.

Ting har imidlertid havnet litt i feil rekkefølge her. Buvollen er nedlagt, ungene er overført til nye Jørstadmoen skole, og godt integrert her fra første dag. De fleste vil vegre seg for å flytte dem til ny skole igjen etter et år eller to. Og i og med at kommunen ikke vil selge/ leie ut de gamle skolelokalene, så blir det neppe noen Montessoriskole i Rudsbygd. Dermed får kommunen det slik den vil, likevel.

Men det er grunn til å minne om at Lillehammer kommune har tillatt etablering av privat ungdomsskole i sentrum i regi av NTG, Og i Ringebu kommune solgte man gamleskolen for 1 krone til bygdefolket da de la ned skolen i Venabygd ... Her ble det startet Montessoriskole. Politikk er det muliges kunst, er det noe man vil så får man det til. Men makta rår, og er det noe man ikke vil, så klarer man ofte å unngå det.

Lillehammer kommune sender nå sin nye byplan ut på høring. Ifølge GD 29. november så planlegges det bla for 70 boliger i Saksumdal, og 100 i Rudsbygd de neste 10- 15 år. Det blir interessant å se hvordan man tenker å få dette til, det er nesten ikke bygd hus her de siste 10- årene. Det blir neppe enklere å få til nybygging her når skolene er lagt ned.

Rudsbygd er varig endret etter at skolen ble lagt ned. Ungene er godt ivaretatt på ny skole, men bygdemiljøet blir svært vanskelig å ivareta uten skolen som har vært navet i bygda. Men avstandene til Fåberg og til sentrum er korte, og vi vender oss nok til at det er der aktivitetene er. Men en «kraftsamling» i grendene, som også har versert i de kommunale vokabular siste år, kan man godt spare seg etter denne prosessen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags