Psykisk helse på dagsorden

- Lillehammer Høyre vil sørge for at psykisk helse settes på dagsorden i kommunen, skriver styremedlem Sissel Rogne.

- Lillehammer Høyre vil sørge for at psykisk helse settes på dagsorden i kommunen, skriver styremedlem Sissel Rogne.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg  

I statsbudsjettet for 2019 settes det av om lag en million kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Lillehammer kommune

Regjeringen fortsetter å prioritere psykisk helse- og rusfeltet med satsing på forebygging, tidlig innsats og bedre behandling. Regjeringen har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi. Det sosiale sikkerhetsnettet er styrket med en stor satsing på rus og psykisk helse. Målet er at flere løftes opp og færre faller utenfor. Flere må få hjelp før de utvikler rusproblemer. Det er også viktig at de som sliter med rus får et godt og veltilpasset behandlingstilbud og at vi hjelper dem med å skaffe bolig, arbeid og aktivitetstilbud. Det er størst behov for å styrke tilbudet i kommunene, derfor er hovedinnsatsen rettet mot kommunene.

Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016–2020. Opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet; flere skal få hjelp for sitt rusproblem, hjelpen skal gis tidligere og være tilpasset den enkeltes behov. Brukernes medvirkning står sentralt på både system og individnivå.

Mobbing kan føre til psykisk uhelse. Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det å gi barn og unge en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har. Høyre har nulltoleranse mot mobbing. Vi kan ikke ha annet mål enn at ingen av våre barn i Lillehammerskolene skal mobbes. Derfor er det viktig at vi jobber forebyggende, tar det på alvor og får stoppet mobbing raskt og følger godt opp i ettertid.

Det innføres nå mobbeombud i alle fylker og for å gjøre det får hvert fylke 500 000 over statsbudsjettet for 2019 til å starte dette arbeidet. Det vil bety mye for de elevene som opplever mobbing. Totalt foreslår regjeringen å bevilge om lag 115 millioner kroner til arbeidet mot mobbing. Mye av pengene skal gå til å øke forebygging og bedre håndteringen av mobbesaker gjennom kompetanseheving. Totalt gjennomfører 800 skoler og barnehager kompetanseheving på god skole eller barnehagemiljø i 2018.

Regjeringens inkluderingsdugnad for mennesker som står utenfor arbeidslivet fortsetter. Et av innsatsområdene er å styrke satsingen på individuell jobbstøtte (IPS) med til sammen 55 millioner kroner (50 millioner kroner over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett og 5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett). Individuell jobbstøtte bidrar til at mennesker med moderate og alvorlige psykiske helse- og/eller rusproblemer kommer i ordinært lønnet arbeid og samtidig får helsehjelp. Satsingen på IPS i inkluderingsdugnaden vil ha et særlig fokus på unge mennesker.

Regjeringen har uttalt at «livsmestring» er et fokusområde. Vi i Lillehammer Høyre vil sørge for at psykisk helse settes på dagsorden i kommunen. Vi ønsker å jobbe mer forebyggende, og sørge for at vår kommune skal være en god kommune å bo i – for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags