Barnehagene og barneskolen på Otta

Nyhusom, både ute og inne har gode områder for en barnehage, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder i Sel kommunestyre.

Nyhusom, både ute og inne har gode områder for en barnehage, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder i Sel kommunestyre.

Av
DEL

leserinnleggI dag og i årene fremover viser prognosene at vi vil få en endring i alderssammensetningen i kommunen, med færre yngre og flere eldre. Det vi ser og vet er at sykdomsbildet er i endring til mer sammensatte sykdommer, både i somatikk og psykiatrien for både yngre og eldre.

Vi har og flere tjenesteområder i Sel som har utfordringer, som artikkelen i GD lørdag viste, en svært krevende situasjon for barnevernet.

Dette må vi ta innover oss og det krever at vi tar grep for å kunne møte utfordringene på en god måte og kunne yte de beste tjenestene til det beste for alle våre innbyggere.

Endringene i alderssammensetningen påvirker også kommunens inntekter, da yngre innbyggere gir mest inntekter og flere av statlige overføringer blir basert på antall innbyggere.

Med dette som bakgrunn har vi i kommunestyre gitt et enstemmig mandat til rådmannen for å se på tjenestene våre. Rådmannens forslag i sakene som nå ligger på bordet til kommunestyret den 18. september er å slå sammen Otta skole 5.–7. trinn og Nyhusom 1.–4. trinn til en barneskole 1.–7. trinn på Elvebakken, og samlokalisere fire barnehager som ligger i nærhet til Otta sentrum, til en barnehage ved Nyhusom.

Det er mye følelser i slike endringer. Og mange har sterke meninger om denne avgjørelsen. Det har vi i Sel Arbeiderparti stor forståelse og respekt for. Vi har lyttet og drøftet dette over lengre tid, med drøftingsmøte, gruppemøter, medlemsmøter og folkemøte.

Vi politikere har ansvaret for hele kommunen, for økonomien, for å tilby best mulig tjenester til alle innbyggere innenfor de rammene vi har, og vi har ansvar for de ansatte. Vi må se helheten nå, og for tiden fremover. Det betyr at vi må ta noen valg. Derfor støtter Sel Arbeiderparti rådmannens forslag til vedtak.

Elever og ansatte ved Otta skole 5.–7. trinn, har ventet lenge på en ny skole. Det å få samlokalisert en barneskole 1. -7. trinn på Elvebakken har mange fordeler for elevene og for de ansatte. Det vil bli et helt nytt skolebygg tilpasset dagens standard på skole. En skolegård på Elvebakken vil bli helt ny, og gi mange muligheter som vil innby til aktivitet, både i og utenfor skoletid.

En plassering av skolen på Elvebakken gir og gode muligheter til samarbeid med både ungdomsskole og videregående. Det gir enkel atkomst til hall, svømmehall, kunstgressbane, løpebane, bibliotek, kulturhuset og klimalaben. Ansatte kan lettere samarbeide på tvers av skolene. Videre vil det kreve god planlegging for å gi en god og trygg situasjon ved levering og henting av barna. Med innspill fra både politi og Statens vegvesen er vi sikre på at dette vil bli godt ivaretatt.

En barnehage på Nyhusom gir gode rammer til det beste for våre minste barn. Dette kan sammenlignes med Lom kommune, som også har gjort strukturelle endringer ved barnehagene, til en større barnehage med mange avdelinger.

Småbarnsfamiliene i Sel vil fortsatt ha gode valgmuligheter innen barnehager. I tillegg til en ny barnehage på Nyhusom vil vi fortsatt ha gode tilbud i Heidal og på Sel. Samt de tre private barnehagene Slottet, Thoskogen og Smurfen.

En samlokalisering på Nyhusom vil gi barna et godt mangfold. Vi har som mål i Sel å ha fokus på tidlig innsats. En barnehage på Nyhusom vil gi flere ansatte til å ta vare på barna og et større kollegium som igjen gir gode muligheter for utvikling og oppfølging av det pedagogiske innholdet for barna.

Nyhusom, både ute og inne har gode områder for en barnehage, og fagpersonene som har vurdert bygningsmasse og uteområde, mener det er svært godt egnet til formålet.

Sel Arbeiderparti støtter rådmannens forslag til vedtak, fordi vi ønsker å gi barna et best mulig tilbud innen barnehage og skole, være skodd til å møte framtiden, og sikre kvalitet og gode tilbud i alle tjenesteområdene i kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags