Hjelp oss å beholde barnehagen vår!

Foreldregruppa ved Slottet barnehage er frustrerte etter at politikerne vurderer å legge ned barnehagen.

Foreldregruppa ved Slottet barnehage er frustrerte etter at politikerne vurderer å legge ned barnehagen. Foto:

Av
DEL

MeningerVi skriver dette brevet som frustrerte foreldre. Budsjettet for neste barnehageår viser at Slottet barnehage, som både barna og vi foreldre er så glade i, vil streve med driften. De vurderer å legge ned. Dette mener vi det er viktig at vi står sammen om å forhindre. Da trenger vi at dere alle kommer på banen!

I Heidal og Nedre Heidal er folketallet så vidt vi veit over 2000. Det er to barnehager i dalen og det er ikke plass til alle barna i kun en av dem. Når barnetallene varierer fra år til år, er det den minste barnehagen som får kjenne dette best på strupen. Men hva er konsekvensene av å legge ned denne bedriften?

For at dalen skal fortsette å være et attraktivt sted å bo, må foreldre vite at barna har et trygt sted å være. Dette er Slottet barnehage sammen med Heidal barnehage med på å bidra til. Faller den ene barnehagen bort, blir det lett en utrygg tilværelse for familier her som har barn i barnehagealder. Da står vi i fare for å miste noe av grunnlaget for at nettopp barnefamilier ønsker å bosette seg eller bli boende. Vi trenger disse familiene her! Vil vi at Heidal og Nord-Gudbrandsdal skal blomstre? Da må vi alle bidra aktivt til dette. Barna er de aller viktigste vi har, og barna er også de som er fremtiden her. Å bidra til at bedrifter som denne opprettholdes, er både langsiktig satsing og satsing på lokale arbeidsplasser her og nå.

Prognoser med tanke på barnetall basert på fødsler lokalt, vil ikke være gode nok som basis for hva som skal opprettholdes og hva som skal legges ned – i barnehagen her er det barn av flere innflytterfamilier i tillegg til barn som er født lokalt. Sosialisering er et viktig aspekt, og da mener vi det er vesentlig at barna har mulighet til å lære å samhandle med andre barn som de senere skal følge gjennom skolegangen. Rammeplan for barnehagen legger både vekt på tilhørighet til nærmiljøet og samhandling. Vi kjenner sikkert alle til hvordan vennskapsbånd kan knyttes i svært tidlig alder og vare livet ut - dersom samfunnet legger til rette for at barna skal kunne opprettholde kontakt. Hvordan skal barna ha denne muligheten, dersom de må reise langt og gå sammen med barn som hører til helt andre skolekretser? Dette vil være tilfellet dersom noen av barna må reise til Otta.

Dersom, mot formodning, alle barna skal gå i Heidal barnehage fra høsten – hvor stort rom vil da hvert enkelt barn ha til å utfolde og utvikle seg? Denne økte tettheten av barn vil både legge press på lokaler, bemanning, barn som allerede går der og barna herfra. Dette mener vi er langt fra optimalt for alle parter.

Slottet Barnehage skaper liv i Nedre Heidal, der det ikke er så mange helårsbedrifter igjen. Barna her er bosatt i både Nedre Heidal og Heidal. Det er viktig at vi ser følgene av en mulig nedleggelse og at vi derfor står sammen om å opprettholde begge barnehagene i dalen. Nå ber vi som foreldre politikere og bedrifter i lokalmiljøet om å hjelpe oss til å opprettholde dette tilbudet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags