Reguleringsplaner og brøyting i Sel kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnleggI en artikkel på GD -nett, kan en lese at kommunalsjefen i Sel kommune, fortsatt er av den oppfatning at brøyting av veger på Mysusæter er i strid med foreliggende reguleringsplaner. Slik kommunalsjefen er sitert gis det inntrykk av at dette spørsmålet ikke har vært behandlet eller avgjort av lagmannsretten.

Sel kommune har i flere år hevdet at reguleringsplaner som regulerer veger til skiløyper har bindende virkning for alle som har bruksrett til den berørte vegen. Da hytteeiere som var uenige i kommunens standpunkt ba jordskifteretten om å lage regler blant annet for hvordan en skal fordele kostnadene ved brøytingen, hevdet Sel kommune at saken måtte avvises. Dette ut fra en påstand om at reguleringsplanene medførte at brøyting var forbudt. Jordskifteretten ga Sel kommune medhold, og avviste kravet om bruksordning. Etter anke over jordskifterettens avgjørelse, behandlet Eidsivating lagmannsrett spørsmålet i en kjennelse som ble avsagt 19. november. I denne kjennelsen konkluderte lagmannsretten med følgende:

"Arealplanene for Mysuseter og Mysuseter sentrum er ikke bindende for rettighetshaverne som bygget hytter langs Ulvangsvegen før planene ble vedtatt"

Lagmannsretten kom altså til at Sel kommune og jordskifteretten tok feil.

Konsekvensen av lagmannsrettens avgjørelse er at de som har rett til å brøyte vil kunne få jordskifterettens hjelp til blant annet å lage en kostnadsfordeling. Ved sin nye behandling vil jordskifteretten være forpliktet til å følge lagmannsrettens vurdering.

Kommunalsjefen i Sel kommune står fritt til å mene at lagmannsretten har tatt feil. Det blir imidlertid feil når det skapes et inntrykk av at lagmannsretten ikke har tatt stilling til om reguleringsplanen er til hinder for å brøyte vegen. Det var nettopp dette lagmannsretten ut fra Sel kommunes argumentasjon hadde til vurdering. Lagmannsrettens konklusjon var at vegen kan brøytes, uavhengig av hva som står i reguleringsplanene. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags