Nå må vi gjøre noe med omsorgssektoren i byen!

OMSORG: Det er viktig med flere faste stillinger innen helse og omsorg,, mener innsenderen.

OMSORG: Det er viktig med flere faste stillinger innen helse og omsorg,, mener innsenderen.

Av
DEL

leserinnlegg

Overskriftene i GD har vært mange og nedslående angående helse og omsorg i Lillehammer. Vi har lest: Millionsprekk i helse og omsorg. Økte forskjeller- pårørende i større grad mere ansvar. Dette er to overskrifter av mange.

Sp vil ha flere faste stillinger innen helse og omsorg, både for å øke antall sengeplasser, men også for å gi helsepersonell tid og ressurser nok til å ivareta de som trenger omsorg, på en god måte.

En oppbemanning gir mindre behov for og finansieres ved redusert dyr vikarinnleie gjennom byråer. Dette vil igjen gi redusert leie av behandlingsplasser utenfor kommunen, og reduserte dagbøter.

Små stillingsbrøker er uheldig av flere årsaker:

1) De fleste yngre sykepleierne ønsker 80 - 100% stilling av økonomiske grunner.

2) Økt bemanning reduserer dagens problem med stadig nye pleiere til samme pasient. Det er enkelte steder laget turnuser der noen pleiere hele tiden har ansvar for de samme pasientene.

3) Sikkerhetsmessig problem: Ved små stillingsbrøker, der en pleier sjelden er på dagvakt, er det vanskelig å bli oppdatert på nødvendig opplæring og kunnskap.

Varm mat av god kvalitet fra kommunen. Bevilge penger til renovering av kjøkkenet på Lillehammer Helsehus.

Viktig med samme lønn for sykepleier på Helsehuset og sykehuset. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags