Gå til sidens hovedinnhold

Øk seterdriftstilskuddet

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


De siste 100 årene har antall setre i Norge med melkeproduksjon blitt redusert fra om lag 100 000 til under 1 000. I 2015 var det kun 922 setre som hadde melkeproduksjon, rundt 350 av disse ligger i Oppland.

Kun 30 prosent av de opprinnelige setrene blir brukt til slått eller beite. Oppland Senterungdom mener denne utviklingen er svært uheldig.

Norsk melke- og kjøttproduksjon må i større grad basere seg på lokale fôrressurser. Utviklingen de siste tiårene har gjort denne produksjonen mer og mer avhengig av importert kraftfôr.

Dette er en utvikling som går utover bærekraften i landbruket og gjør landbruket mer sårbart. Flere dyr på utmarksbeite og opprettholdelse av flere setre er viktig for at landbruket skal ivareta sitt samfunnsoppdrag.

Dette samfunnsoppdraget innebærer blant annet å produsere mat basert på norske ressurser og holde kulturlandskapet i hevd. Dyr på beite gir positivt utslag i klimaregnskapet.

Skal flere setre settes tilbake i drift må driftstilskuddet økes samtidig som investeringsstøttene til oppussing og vedlikehold økes utover dagens nivåer.

Investeringstilskudd til vannboring og annen nødvendig infrastruktur bør også økes for at både nye og gamle setre kan settes i drift. Dette haster og er viktig å gjøre før enda mer av bygningsmassen forfaller og kulturlandskapet rundt setrene gror igjen.

Oppland Senterungdom mener at seterdriftstilskuddet må økes betydelig utover dagens nivåer!