Diskusjon om å legge inn daglige økter med fysak for barn og unge i skoletida er på agendaen igjen.

I den forbindelse lanserer jeg forslaget om daglig, obligatorisk økt med fysisk aktivitet på SFO for 1.-4.trinn.

Jeg ser mange fordeler ved at denne økta legges inn i elevenes SFO-tid.

De elevene som ikke er brukere av SFO, får innfridd behovet for fysisk aktivitet på annen måte.

Dette er et innspill i debatten om hvordan vi skal få til daglige økter med fysisk aktivitet.