Tenk nytt om Skåbu og skolen

Skjalg Ulset oppfordrer politikerne til å tenke utrdaisjonelt, opphever kretsgrenser og elever fra andre skoler få muligheten til å velge Skåbu. Foto: Einar Almehagen

Skjalg Ulset oppfordrer politikerne til å tenke utrdaisjonelt, opphever kretsgrenser og elever fra andre skoler få muligheten til å velge Skåbu. Foto: Einar Almehagen

Av
DEL

leserinnlegg

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune la før jul fram 
budsjettforslag om å legge ned U-trinnet ved Skåbu Oppvekst. Det skal 
spares 1 million. Konkret forslag som kommunestyret vedtok i møte 11. 
des. Debatten forut for vedtaket var prega av alt annet enn økonomi. Det 
har alle interesserte fått med seg. Ordføreren, varaordføreren og 
skoleansvarlig bidrog også til at økonomiske argumenter kom i 
bakgrunnen. De burde tidlig i prosessen poengtert hva som skulle være 
relevante argumenter.
 

GD, på sin side, har heller ikke bidratt til en saklig debatt, ved bl.a. 
å stille Skåbu i et meget negativt lys. Det ble hevda at folk ikke 
snakker sammen eller hilser til hverandre! Både en forsker og fylkets 
mobbeombud kom på banen for å belære oss om psykososialt miljø og 
viktigheten av dialog og samhold. Godt vi har fagfolk så vi vet hvordan 
vi skal innrette oss i hverdagen! 99% av Skåbus befolkning kjenner seg 
ikke igjen i elendighetsbeskrivelsen, men det er mulig at GDs oppslag 
har blitt godt mottatt av en håndfull personer. Akkurat det kan vi leve 
med.
Uansett, AP samla "troppen" sin, bandt partigruppa under behandlinga i 
kommunestyret og forslag om nedlegging ble vedtatt.

Undertegnede vil se framover og begrunne hvorfor jeg mener at det er en 
langsiktig investering å opprettholde U-trinnet ved skolen. I 2014 ble 
Skåbu Oppvekst Norges første entreprenørskapsskole. Målet var å gi 
elevene en menigsfull og allsidig skolehverdag, gjennom mer samarbeid 
med bygdesamfunnet. Praktisk og teoretisk læring slik føringene for 
framtidsskolen legger til rette for.
 

Det ble bygd kompetanse gjennom "Skåbumodellen". En plan som ivaretar 
entreprenørskap fra barnehage til 10 trinn. Utdanningsdirektoratet roste 
opplegget og fylkeskommunen støtta opp økonomisk.
Neste trinn ble "Internasjonalisering og entreprenørskap". Her er 
ungdomstrinnet sentralt. Et tiltak direkte retta mot små skolemiljøer. 
Nytt, innovativt samarbeid mellom skole og lokalmiljø / næringsliv. 
Dette er foregangseksempler for andre bygdesamfunn som er trua av 
avfolking, og var hovegrunnen til at fylkeskommunen også støtta 
prosjektet økonomisk. Skåbu Oppvekst har nå samarbeid med skoler i andre 
land, bl.a. England, med gjensidige besøk. Alt dette for å utvikle og 
styrke entreprenørskapsskolen.
 

Kompetansen i Skåbu står også veldig sentralt i utviklinga av et 
nasjonalt entreprenørskapssenter i Skåbu / Nord-Fron med bakgrunn i det 
som allerede er bygd opp ved Skåbu Oppvekst. Kurs for lærere og 
praksisplasser for lærerstudenter, alt dette i samarbeid med reiselivet 
i området. Stor tilflytting av unge familier, optimisme og en solid  
sentrumsutvikling - gir dette store muligheter! Entreprenørskap skal inn 
i læreplanene fra 2020, ikke bare i Norge, men også ute i Europa.

Varaordføreren i Nord-Fron, Anne Sletten, snakka om "unike muligheter" 
for Skåbu i budsjettdebatten. Er ikke et entreprenørskapssenter i bygda 
en unik mulighet så vet ikke jeg! Snakk om å sette Skåbu og Nord-Fron på 
kartet og tenke "framtidsretta"! Men har varaordføreren andre unike 
forslag er det svært mange som venter på dine ideer.
 

Men nå er det vel Campus Vinstra som gjelder, så tanken er vel å legge 
Entreprenørskapssenteret dit. Det skal visst være så enkelt å flytte 
kompetansen til Vinstra. Undertegnede er ikke så sikker på det.
 

Jeg vil heller oppfordre politikerne til å tenke noen utradisjonelle 
tanker i denne saka. Sats på Skåbu, fjern kretsgrensene og la elever ved 
de andre skolene i kommunen få muligheten til å velge en praktisk / 
teoretisk undervisning ved Skåbu Oppvekst.
 

Endelig vedtak om nedlegging av U-trinnet skal fattes i kommunestyret 
12. februar. Det har vel gått prestisje i saken, og med AP sin binding 
av gruppa, er det ingen grunn til å tro på noen endring av vedtaket.
Likevel: Drømmen hadde vært at Skåbu Oppvekst kunne fått fullført hele 
prosjektet om et Entreprenørskapssenter i bygda!

Skjalg Ulset, Skåbu

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags