U-trinnet ved Skåbu Oppvekst

Skåbu Oppvekst

Skåbu Oppvekst

Av
DEL

leserinnlegg 

I budsjettbehandlingen er det alltid saker som engasjerer, særlig når det gjelder kutt i skoletilbud. Det skal spares penger! Rådmannen foreslår nedlegging av ungdomstrinnet ved Skåbu Oppvekst, grunnet få elever. Alle ser utfordringene med et lite miljø. Noen elever har derfor valgt å begynne ved Vinstra U-skole. Det må vi respektere. Men de hadde tross alt et valg, det vil ikke dagens elever ha dersom ungdomstrinnet blir nedlagt. Hva med om elever fra Vinstra, som ikke trives ved sin skole, fikk tilbud om undervisning i Skåbu? Hverdagen er ikke like enkel for alle der heller.

I Skåbu har vi et fantastisk godt vedlikeholdt skoleanlegg, svømmebasseng med vann(!) og et stort og flott uteområde.

Men debatten har vist at både elever, foreldre og, ikke minst, tidligere elever, legger vekt på skolens solide undervisning, med faglige og

sosiale kvaliteter. Elevene takler overgangen til videregående skoler på en meget god måte! Jeg mener Ungdomsrådet i Nord-Fron bommer totalt i

sin beskrivelse i denne sammenheng.

La oss se framover! Skåbu Oppvekst er Norges første entreprenørskapsskole. Undervisninga innebærer en god kombinasjon av

teori og praktisk læring. Dette skaper et inkluderende miljø for alle typer elever og skolen "bruker" bygda på en positiv måte. Skåbu Oppvekst

er sterkt inne i arbeidet med å lage ei lærebok om "Entreprenørskap" som skal tas i bruk ved landets læresteder! Nå ser vi ringvirkningene av et

langsiktig, hardt arbeid!

Et tiltak som er i gang ved skolen, for nettopp å møte utfordringene med et lite miljø, er prosjektet "Internasjonalisering og entreprenørskap".

Her har skolen et omfattende samarbeid med bl.a. reiselivet. Gjensidige besøk to ganger i året med skoler i England, gir elevene god sosial og

faglig kompetanse. Her er også mellomtrinnet ved Skåbu Oppvekst involvert. Her må også nevnes at Richmond, Nord-Frons vennskapskommune i England, ønsker å delta i dette arbeidet. Snakk om muligheter og skoleutvikling!

Det er også positivt at flere unge familier flytter til bygda. Dette er en viktig forutsetning for rekruttering til et variert næringsliv. Jeg

har ikke sett så mange barnevogner i bygda på flere år! Ikke rart at engasjementet for skolen er stort. "Bolyst" henger nøye sammen med

skoletilbudet og her må Nord-Fron kommune og politikerne virkelig forstå sammenhengen. Elevtallet er på vei oppover. Nedlegging av u-trinnet vil

også medføre at skolen mister faglig kompetanse og mellomtrinnet får et dårligere tilbud.

Forslag til innsparing i Nord-Fron kommune:

Heldigvis foreslår rådmannen å se på lederstrukturen. Det er på tide. Kommunen har 53 ledere med "smått og stort". Meningsløst i en kommune

med ca. 5600 innbyggere. Hva er kostnaden her, med møter, samlinger og ikke minst lønnsøkninger? Tar jeg ikke helt feil utgjør lønningene opp

mot 80 % av kommunens utgifter. Hvorfor skal det alltid spares innen skole og helsetilbud, noe som alltid rammer de svakeste gruppene?

Hva med bruken av private konsulentselskaper og utgifter til disse? Disse spørsmålene er det flere enn meg sjøl som lurer på.

Lykke til med budsjettarbeidet!

Skjalg Ulset,

tidligere lærer ved Skåbu Oppvekst

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags