Ungdomstrinnet ved Skåbu skule

Av
DEL

leserinnleggJeg ønsker svar på noen spørsmål jeg har angående forslag om nedleggelse, og jeg forventer svar fra ordfører og opposisjonen.

Det er fremkommet påstander om at det psykososiale miljøet er en av årsakene til forslaget om nedleggelse. Kan dette dokumenteres? Etter min mening så bør det være en enkel sak ut ifra ikke fullført videregående skole, behov for sosialhjelp etter ikke fullført skolegang etc. Hvordan ligger elever som har skolegangen sin ved Skåbu skule prosentvis an i forhold til elever Vinstra ungdomskule?

Hvor stor prosent av elevene fra Skåbu har tatt høyere utdanning (lege, ingeniør, adjunkt etc.) kontra elever fra Vinstra?

Hvordan ligger elever fra Skåbu kontra fra Vinstra an på nasjonale prøver?

Stemmer det jeg har hørt at foreldre til barn som sokner til Vinstra har søkt om overflytting av sine barn til Skåbu på grunn av at de ønsker barna sine inn på av skolens satsing på entreprenørskap har fått nei til overflytting? I så fall hvorfor er det enklere å få godkjent overflytting fra Skåbu til Vinstra enn motsatt veg?

Hvorfor valgte ordføreren å ikke delta på møtet med FAU i Skåbu onsdag 5/12, i en sak som betyr så mye for et bygdesamfunn? Det ble forresten lagt godt merke til at AP's representanter gikk rett forbi de oppmøtte uten å stoppe opp for å få innspill, det vitner om arroganse og mangel på ryggrad.

I festtaler så snakkes det mye om å satse på alle deler av kommunen.

Hvordan harmonerer dette med å godkjenne omdisponering av snart halvparten av Austlifeltet til fritidseiendom, godkjenning av boplikt på småbruk der det knapt har vært brøytet snø de siste årene? Det ligger 5 småbruk i gangavstand til Skåbu oppvekst som kun blir brukt som fritidseiendommer. Min påstand er at ved å håndheve det regelverket som faktisk finnes så kunne kommunen holdt prisnivået på disse eiendommene nede på et nivå som hadde gjort at unge nyetablerte hadde hatt økonomi til å etablere seg og derved øke elevgrunnlaget. Dreier dette seg om en villet politikk om å gjøre hele Skåbu om til et hyttefelt?

Jeg håper at AP's representanter for en gangs skyld er villige til å bruke eget hode og ikke stemmer som en blokk for å tekkes ordfører og administrasjonssjef.      

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags