Ap vil ikke utvikle arrangementsselskapene våre

Bjørgulv Noraberg er kritisk til hvordan Ap håndterer arrangementsselskapene.

Bjørgulv Noraberg er kritisk til hvordan Ap håndterer arrangementsselskapene.

Av
DEL

leserinnlegg

Siden 2013 har kommunestyret med årlige mellomrom pålagt rådmannen å utrede organisering og eierskap i de selskapene som eier idrettsanlegg eller er arrangør av arrangementer. Om noen ønsker detaljer er det bare å melde, jeg har det meste.

Lillehammer Idrettsråd rettet i brev datert 01.11.17 en henvendelse, på vegne av de 57 medlemsklubbene med 14.000 medlemmer i kommunen, om at kommunen skulle utrede og fremme forslag til framtidig organisering og drift av selskapene. Idrettsrådet har ennå, over ett år etter henvendelsen, ikke fått svar.  Det har heller ikke skjedd noen form for behandling i kommunale organer om saken, så langt jeg kjenner til.

I formannskapets møte tirsdag 4. desemb.er fremmet jeg, på vegne av MDG, FrP, KrF og Høyre følgende forslag:

Lillehammer Olympiapark AS og Lillehammer Skifestival AS er foreslått tildelt tilskudd for 2019 på henholdsvis 15,5 og 5 millioner kroner. Dette er viktige selskaper for utvikling av Lillehammer som Europas mest komplette vintersportsdestinasjon. Kommunestyret har ved flere anledninger tidligere pålagt rådmannen å gjennomføre en gjennomgang av selskapsstruktur og driftsform i selskapene, noe som ikke er gjort. Rådmannen pålegges på nytt å gjennomføre en slik gjennomgang og legge saken fram for behandling i kommunestyret innen 30.06.19.

Forslaget fikk tre stemmer, en fra MDG og to fra Høyre.

AP – på vegne av «makta» - har i sitt forslag (punkt 14) en vag formulering om bærekraftige selskaps- og arrangementsformer.

Altså, - posisjonen, med AP i førersetet vil ikke utrede dette nå, selv om de tidligere har vært med på vedtakene om utredning.

Høyre, og jeg tror også våre samarbeidspartnere i opposisjonen, ønsker en videre utvikling av selskapene og arrangementene våre.

Men – AP, og deres allierte, synes tydeligvis at alt er i skjønneste orden.

Det skal ikke herske tvil om at Lillehammer Høyre støtter utvikling av selskapene våre, men det må til en organisatorisk og økonomisk gjennomgang, som grunnlag for videre utvikling.

Jeg har en «naiv» forventning om at AP & Co tenker seg om før kommunestyremøtet torsdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags