Vi var ikke langt unna "shutdown" i Lillehammer

- Når et forslag faller må alle respektere den demokratiske avgjørelsen selv om man er uenig i vedtaket, skriver Mizanur Rahaman.

- Når et forslag faller må alle respektere den demokratiske avgjørelsen selv om man er uenig i vedtaket, skriver Mizanur Rahaman.

Av
DEL

debatt
Det skjedde noe historisk under et kommunestyremøtet i desember, som byen fortjener å vite om. Mens de fleste av oss var opptatt med juleforberedelser, behandlet kommunestyret budsjettet for Lillehammer en desemberkveld i fjor. Under voteringen skjedde det noe historisk. Noe som potensielt kunne skape en krise i kommunen vi ikke har sett maken til.

I desember i fjor kunne vi lese i nyhetene om en stor «shutdown» i USA på grunn av manglende flertall for et budsjettforslag. Slike uenigheter er fremmed for oss i «lille» Norge, (nesten!). I Lillehammer var vi ikke langt unna.

Et kommunebudsjettet er en ramme for rådmannen, som er den øverste administrative lederen i kommunen. Uten et budsjett har ikke rådmannen nødvendige fullmakter til å drive tjenester eller betale lønninger til de ansatte.

Det er vanlig kutyme i det norske lokaldemokratiet at partiene, enten alene eller sammen med samarbeidspartier, legger fram sine budsjettforslag. Det er gjennom dette budsjettforslaget partiene synliggjør sin politikk og sine visjoner, og bestemmer kursen for kommunen. Alle forslag som blir levert vil bli votert over. Etter voteringene sitter vi igjen med et helhetlig forsalg. Dette forslaget tas deretter opp til en sluttvotering. Hensikten med denne sluttvoteringen er at kommunestyret skal formelt ta stilling til om kommunen skal ha et budsjett å forholde seg til.

I norske kommuner er det vanlig at det endelige budsjettforslaget vedtas enstemmig eller med et overveldende flertall. Slik har det også vært i Lillehammer fram til nå, men det snudde i desember da Høyre og store deler av opposisjonen stemte mot at kommunen skal ha et budsjett å forholde seg til. Mange av oss lurte på hva konsekvensen kunne bli dersom Høyre hadde fått flertallet med seg. Jeg valgte derfor å ta opp problemstillingen med ordføreren i et skriftlig spørsmål, og svaret ordføreren kom med under forrige kommunestyremøte var sjokkerende.

Ordføreren skriver i sitt svar at dersom kommunestyret ikke hadde klart å danne flertall for et årsbudsjett ved overgangen til et nytt år, ville ikke kommunen hatt et budsjett å forholde seg til. Dette innebærer at det ikke hadde vært avsatt budsjettmidler til kommunal virksomhet. 

Ordførende skriver videre i sitt svar; «Når det gjelder rådmannens fullmakt til å utbetale lønn, så forutsetter dette at det er budsjettert med midler til lønn. Uten et årsbudsjett vil det ikke være avsatt midler til blant annet lønn, og rådmannen har således ikke noen midler til disposisjon. Lønn vil derfor ikke bli utbetalt i et slikt tilfelle.»

Svaret fra ordføreren var skremmende lesning for alle i kommunestyret. Vi var faktisk noen få stemmer unna å havne i en situasjon der vi i verste fall kunne risikere at ansatte ikke fikk utbetalt lønn og rådmannen ikke hadde fullmakter til å drive grunnleggende velferdstjenester. Det vi leste i avisene om «store» USA kunne blitt en realitet i «lille» Lillehammer.

Et kommunebudsjett er så grunnleggende at praksisen for votering er hjemlet i kommuneloven. Og etter denne lovbestemmelsen er det direkte ulovlig å stemme mot det endelige budsjettforslaget dersom man ikke har et helhetlig alternativ forslag, og det hadde ikke opposisjonen i Lillehammer. Hadde opposisjonen fått flertall for sitt ønske kunne konsekvensene i verste fall blitt alvorlige.

Svaret fra ordføreren bør være en vekker for dem som stemte sammen med Høyre. Alle partier i kommunestyret har mulighet til å fremme sine egne forsalg. En del av de demokratiske spillereglene er at det må være et flertall for å vedta et forslag. Når et forslag faller må alle respektere den demokratiske avgjørelsen selv om man er uenig i vedtaket. Og da må vi unngå slike situasjoner som denne. Jeg både håper og tror at det er siste gang vi havner i en slik situasjon.

Mizanur Rahaman

Gruppeleder (SV)

Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags