«All inn» for Statens vegvesen i Lillehammer

Tillitsvalgte vil ha Statens vegvesens hovedkontor lagt til Lillehammer.

Tillitsvalgte vil ha Statens vegvesens hovedkontor lagt til Lillehammer.

Av
DEL

leserinnlegg
Regionvegkontoret på Lillehammer har styrt Statens vegvesen, Region øst på en meget god måte i 15 år. Nå kan denne kompetansen brukes til å styre et nytt og moderne Vegvesen inn i framtiden.

Organiseringen av det offentlige vegnettet i Norge er i endring. Fra 1.1. 2020 overtar de nye fylkeskommunene administrasjonen av fylkesvegnettet. Samtidig skal Statens vegvesen omorganiseres etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Dagens regionmodell skal avvikles og det nye Vegvesenet skal mest sannsynligvis organiseres i fem divisjoner med et eget hovedkontor.

Statens vegvesen har de siste 15 årene styrt sin virksomhet for Region øst fra Lillehammer med gode resultater. En ny og sentralisert divisjonsmodell for hele landet vil kreve høy kompetanse og god infrastrukturtilgang til å styre Vegvesenets virksomhet i hele Norge. Vegkontoret i Lillehammer har både kompetansen og kapasiteten som må til for å klare denne rollen.

Les også: Krever at vegvesenet blir på Lillehammer

Her er det god og stabil tilgang til kompetanse med nærhet til utdanningsinstitusjoner som NTNU på Gjøvik og HINN på Lillehammer, et nytt kontorbygg med tilstrekkelig kapasitet og kort veg til Gardermoen og Oslo. Vegkontoret i Lillehammer er det regionvegkontoret som er mest sentralt plassert av alle Regionvegkontorer i Norge i dag og vil være godt egnet som et hovedkontor for den nye Statens vegvesen.

Lillehammer, deler av Gudbrandsdalen, deler av Vestoppland og nordre del av Ringsaker har i dag et felles bo- og arbeidsmarked. Ansatte som i dag jobber i Lillehammer er bosatt i hele regionen, også i Hedmark. et sterkt Vegvesen i Lillehammer vil derfor være en attraktiv arbeidsplass for folk fra hele regionen og vil bli en viktig distrikts- og kompetansearbeidsplass som vil tjene hele Innlandet.

Etablering av hovedkontor for Statens vegvesen i Lillehammer vil være i tråd med den statlige lokaliseringspolitikken, som det er bred politisk enighet om. Nye og omorganiserte statlige virksomheter skal plasseres utenfor Oslo og andre storbyer. Lillehammer oppfyller kriteriene for lokalisering av hovedkontor for Statens vegvesen og vil bidra til at etaten vil være svært godt rustet for å løse framtidens transportutfordringer i hele landet.

På denne måten kan vi få et nytt og sterkere Statens vegvesen i Lillehammer, og samtidig bevare viktige kompetansearbeidsplasser i regionen. Regionreformen fører til at antall statlige arbeidsplasser som flyttes ut av Lillehammer er større enn det som flyttes til Lillehammer. Et sterkere vegvesen i Lillehammer vil kunne rette opp noe av skjevheten som har oppstått. Derfor må vi nå gå «all inn» for at hovedkontoret for nye Statens vegvesen skal plasseres i Lillehammer.

Les også: Tidenes omstilling i offentlig sektor: Mange hundre arbeidsplasser kan forsvinne fra Lillehammer

Mizanur Rahaman, Steinar Svensbakken, Øystein Lauen

Tillitsvalgte i Statens vegvesen

Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags