Fortsatt vegvesen i Lillehammer?

Endring: - Ingen andre vegkontor i Norge har hatt et større ansvar og større oppgaveportefølje enn vegkontoret i Lillehammer, skriver Jan Petter Hammervold.Foto: Scanpix

Endring: - Ingen andre vegkontor i Norge har hatt et større ansvar og større oppgaveportefølje enn vegkontoret i Lillehammer, skriver Jan Petter Hammervold.Foto: Scanpix

Av
DEL

LESERINNLEGG 

Dagens regjering fortsetter å sentralisere:

– Omorganiseringa av staten omfatter mer enn 25.000 ansatte.

– Domstoler blir slått sammen eller nedlagt.

– 50 skattekontor med 420 ansatte er under nedlegging.

– 16 Helfo-kontor skal legges ned, bl.a. i Vågå.

– 122 lensmannskontor er lagt ned.

– 6 fengsel er lagt ned.

– Posten legger ned 6 sorteringsavdelinger rundt om i landet.

– Nav forbereder sammenslåing av 165 kommune- og fylkeskontor.

– Forsvaret legger ned 11 avdelinger og stasjoner.

– 5 sykehus og 25 trafikkstasjoner kan bli lagt ned.

Statens vegvesen skal omorganisere for å spare inn 1,7 milliarder kroner. Terje Moe Gustavsen har foreslått å organisere vegvesenet med landsdekkende divisjoner med sentral ledelse. «Regionvegkontor Øst» i Statens vegvesen på Lillehammer er foreslått lagt ned, sammen med kontorene i Bodø, Molde, Leikanger og Arendal. Det skal legges om fra en regionmodell til en divisjonsmodell.

Statens vegvesen region øst ble i 2003 lagt til Lillehammer der 350 personer jobber i dag. Sammen med Statens vegvesen Oppland, som har 70 ansatte, utgjør dette 420 ansatte. Minst 60 av dem er allerede bestemt lagt til den nye Innlandet fylkeskommune som fra 2020 har hovedsete på Hamar.

Fylkeskommunen overtar alt ansvar for vedlikehold og drift av fylkesvegene. Etter sammenslåingen vil Innlandet fylkeskommune være den fylkeskommunen i landet med størst fylkesvegnett – 7.000 kilometer veg til sammen.

Lokalene til Statens vegvesen på Lillehammer er nybygde og moderne. Med fjorårets husleie som utgangspunkt vil Statens vegvesen måtte betale mellom 400 og 500 millioner kroner i husleie fram til 2035, sjøl om lokalene står tomme.

En veg består av mer enn bare asfalt. Under vegene i Innlandet finnes det i dag 84.874 stikkrenner, på vegnettet finnes det 2191 bruer og langs vegene finnes det 101.762 skiltplater. For å drifte og ta vare på dette er det behov for lokalkunnskap og det finnes i Statens vegvesen på Lillehammer i dag.

Statens vegvesen i Lillehammer har i dag ressurser og beredskapsrutiner som gjør det mulig å stille opp med geologer, ingeniører, geoteknikere, gravemaskiner og annet personell raskt ved en hendelse som flom og skred, ofte innen 1–2 timer.

Ingen andre vegkontor i Norge har hatt et større ansvar og større oppgaveportefølje enn vegkontoret i Lillehammer. Kompetansen er formidabel og må tas vare på. Lillehammer må få hovedkontoret og minst et av de nye divisjonskontorene.

På helgens årsmøte i det nye Innlandet Ap ble det gjort følgende enstemmige vedtak som ble markert i eget kulepunkt:

«Innlandet Ap vil ha Lillehammer som hovedkontor for Statens vegvesen i den nye divisjonsmodellen. En av divisjonene må også lokaliseres til Lillehammer.

Innlandet Arbeiderparti vil at trafikkstasjonene i regionene opprettholdes, og heller gis flere oppgaver enn færre.»

Slaget er ennå ikke vunnet, men dette var et langt skritt i riktig retning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags