Nå må vi ta kampen

10.mai kommer nok en utredning av hvordan vegvesenet kan effektivisere og spare penger, denne gangen innen trafikk- og kjøretøyområdet.

10.mai kommer nok en utredning av hvordan vegvesenet kan effektivisere og spare penger, denne gangen innen trafikk- og kjøretøyområdet. Foto:

Av
DEL

debattSenterpartiet vil bygge landet nedenfra. Vi vil at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. Vi vil at beslutninger som krever skjønn, skal tas av folkevalgte politikere og ikke byråkrater. Vi ser at dagens regjering fører landet i en annen retning. Byråkrater i sentrale strøk får mer makt, på bekostning av folkevalgte lokalt.

Senterpartiet vil spre makt og myndighet, og gi fylkeskommunene reelt handlingsrom. Det handler både om økonomiske muligheter og mer makt og myndighet. Mer makt til fylkene, må også bety at nasjonale myndigheter må gi fra seg makt. Det trengs større rammeoverføringer med mindre grad av detaljstyring og øremerking. Samferdsel og kommunikasjon, og hvordan det skal prioriteres, er helt avgjørende for hvordan utviklingen i fylkene skjer. Derfor mener vi det var en riktig beslutning å overføre ansvaret for fylkesveiene til fylkeskommunene.

Omfattende prosesser som berører Statens vegvesen er i gang. Denne uken leverte Statens vegvesen en utredning om framtidig organisering. Etaten anbefaler å gå fra dagens regionstruktur med fem regionkontor, til en divisjonsstruktur. Denne vurderingen er tuftet på helt andre prinsipper enn det som var tillagt vekt når fylkeskommunen fikk ansvar for fylkesveiene.

Vegvesenet har valgt en modell som er sterkt sentraliserende og fjerner tilstedeværelsen rundt omkring i Norge. I tillegg er en utredning av hvordan man kan effektivisere og spare penger innen trafikk- og kjøretøyområdet klar innen 10. mai. Dette omfatter blant annet førerkorttjenester og registrering og kontroll av kjøretøy. Vi frykter at dette vil sette fart på sentraliseringen.

I denne rapporten skal det også vurderes om det er oppgaver knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet som helt eller delvis kan utføres av private aktører. Førerprøven er nevnt spesielt. Det mest skremmende er at dette skjer samtidig som fylkespolitikerne prøver å lande hvordan de selv skal organisere tjenesten i det nye sammenslåtte Innlandsfylket. Forutsetningene for de planprosessene som er i gang mellom fylkene har endret seg radikalt i løpet av natten.

Lillehammer risikerer i verste fall å miste opp mot 350 arbeidsplasser tilknyttet Statens vegvesen. Cirka 100 vil forsvinne til Hamar, og skal jobbe med samferdsel i det nye Innlandet fylkeskommune. Legges resten av Statens vegvesen ned på Lillehammer, er det da ytterligere 250 arbeidsplasser som kan gå tapt. For Innlandet som fylke, kan tallet økes betraktelig da Otta, Fagernes, Gjøvik, Elverum, Hamar, Kongsvinger og Tynset kan bli minst like utsatt som Lillehammer.

En total mangel på helhetlig planlegging er nødt til å føre til kaos og frustrasjon. Det mest alvorlige er at hundrevis av ansatte ikke vet om de har jobb eller hvor de skal jobbe i nær framtid. Innlandet får en kamp mellom byer som kan føre til at viktige offentlige arbeidsplasser langt utover det som skal overføres til fylkeskommunen kan forsvinne over natten. Faglig kompetente folk ute i distriktene er helt avgjørende for å opprettholde beredskapen i et fylke der flom og ekstremhendelser er en del av hverdagen. 

Senterpartiet frykter at en divisjonalisering vil sentralisere Statens vegvesen, og samtidig sentralisere og privatisere tjenestene som foregår ute ved trafikkstasjonene. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker at folk skal få denne typen tjenester nær der de bor.

Senterpartiet mener at det bør vurderes om fylkeskommunen også kan overta drift og vedlikehold av riksveinettet. Da vil større deler av den regionale strukturen kunne opprettholdes, og man unngår å sentralisere oppgaver og arbeidsplasser. Det viktigste er at det må være en trygghet for at den lokale kompetansen som er bygget opp over tid forblir ute i regionene, selv om noen arbeidstakere skifter arbeidsgiver.

Dersom løsningen blir at Innlandet må kjempe for et hovedkontor i en ny divisjonsstruktur, må fylkespolitikerne bestemme seg for hva som kreves for å stå sterkest i denne kampen. Da må man være villig til å se på alle forhold på nytt til Innlandets beste, og ikke minst til det beste for den enkelte arbeidstaker som jobber i Statens vegvesen i dag.

Det politiske engasjementet i denne saken må settes i gang nå!

Bengt Fasteraune

Stortingsrepr. og medlem av Samferdselsekomiteen (Sp), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags