Årets budsjettvinnere er rike, velstående folk uten lån og med dyre hytter, mens taperne er vanlige folk med lav inntekt og barn. For femte år på rad gir denne regjeringen skattekutt til de med mest og velferdskutt til folk flest. Velferdskutt for folk flest finansierer skattekutt til de få som har mest fra før.

– I dag skinner solen igjen over hele landet, innledet Jensen fra talerstolen i Stortinget. Det kan hende at Siv Jensen ikke har særlig utsikt fra sitt vindu utenom mot rikmannsstrøket i Oslo, men i resten av Norge skinner ikke sola.

Regjeringen foreslår blant annet 80 millioner i kutt for permitterte ansatte ved å redusere permitteringstiden staten skal betale for fra 49 til 26 uker. De foreslår også å redusere budsjettet for domstolene med 12 millioner. Regjeringen stopper ikke her. For femte år på rad kutter den også i støtte til tannbehandling. De har nå kuttet totalt 380 millioner over 5 år. Det blir også dyrere å ha barn i barnehage ettersom maksprisen økes, mens barnetrygden enda en gang underreguleres ved at den står stille.

I budsjettet gir regjeringen 700 millioner i skattekutt til folk med store aksjeformuer. Det kommer i tillegg til tidligere milliarder i kutt i formuesskatten. Samtidig fortsetter regjeringen med ostehøvelkuttene i velferden. Til sammen er det kutt i velferd på 1,7 milliarder kroner neste år. Totalt gir det 10 milliarder kroner mindre til velferd neste år sammenlignet med da Høyre og Frp dannet regjering.

Økende ulikheter er et stort samfunnsproblem, et problem som vi dessverre ser også i Norge. Regjeringen gjør ikke noe i årets budsjett som vil bidra til å stoppe denne skadelige utviklingen. Samtidig står de usosiale og smålige kuttene til blant andre syke, arbeidsledige og uføre som regjeringen har gjort gjennom fem år.

Sola skinner ikke over hele landet, men kun over et fåtall mennesker med store formuer. Folk flest vil med dette budsjettet få det tøffere økonomisk samtidig som kommunene vil slite enda mer i årene som kommer.

Det hjelper lite at kommunene får større inntekter når økningen regnes med utgangspunkt i anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2018, mens regningene skal betales i 2019. I virkeligheten vil økningen i kommunenes frie inntekter forsvinne i økt prisnivå.

Med stadig flere pleietrengende og med reduksjon i kommunenes inntektsmuligheter ligger det an til nye kutt i kommunesektoren også neste år.

Det er heller ikke mye nytt under solen når det gjelder klima og miljø. Det er noen positive enkeltsaker i budsjettet, men som helhet er budsjettet dårlig for fordeling og miljø.

Dette er altså et budsjett for svekket rettssikkerhet, dårligere velferdstilbud for folk flest og økt barnefattigdom. Det er en sikker oppskrift på økte forskjeller at de med dårligst råd skal gi, mens de rike og velstående skal få.