Statskog kan ikke gi bort fellesskapets verdier til enkeltpersoner. Det krever upopulære avgjørelser.

Gudbrandsdølen dagningen har i flere artikler løftet fram noe som skaper debatt: Heving av tomteleia, såkalt festeavgift. Statskog har markedsregulert enkelte festeavgifter, noe som har gitt en økning i avgiften som kan oppleves urimelig av festeren.

Alternativet ville absolutt legge grunnlag for berettiget kritikk, nemlig at Statskog skulle gitt bort fellesskapets verdier til enkeltpersoner. Det er ikke i nærheten av å være mandatet til statsforetaket.

Krevende felt

Festeregulering og annen økning i leievederlag kan skape fronter mellom eier og leier. På den ene siden justerer grunneier festeavgiften opp over tid. På den andre siden er det en leier som i det daglige føler at man eier grunnen hvor man har hus eller hytte. Når festeavgiften går opp, kan dette oppleves urimelig.

Det er selvfølgelig en åpenbar interessemotsetning mellom utleier og leietaker rundt prisen. På toppen av det hele er tomtefeste omkranset av et innviklet regelverk som ikke har holdt seg stabilt over tid.

Mindre til statsallmenning

I de sakene som har vært aktuelle nå i GD, har det handlet om markedsregulering av festeavgiften. Dersom Statskog unnlater å regulere festeavgiften, får det lokale fjellstyret mindre ressurser enn det skulle hatt til å forvalte statsallmenningene. Det rammer også grunneiers oppgaver i statsallmenningene. Ingen av disse inntektene går til staten i form av overskudd eller utbytte – alt forblir i statsallmenningene.

Helhetlige vurderinger

Det er ikke lett å sammenligne tomter og tomteverdier. Enkelte tomter har en betydelig størrelse med god beliggenhet i fjellet og tilknytning til områder hvor mange turister ferdes. Det innebærer naturligvis at tomten har en høyere verdi enn tomter med lavere kvaliteter. Samtidig henger beliggenheten tett sammen med verdiskapningen for en turistbedrift.