Bevar Storgata mest mulig intakt og autentisk

- Det er på tide å velge riktig nå, før vi mister for mange av de bygningene som nå og fra byens opprinnelse danner grunnlaget for særpreget og kvaliteten i Storgata og byen vår, skriver arkitekt Stein Vegard Øyer.

- Det er på tide å velge riktig nå, før vi mister for mange av de bygningene som nå og fra byens opprinnelse danner grunnlaget for særpreget og kvaliteten i Storgata og byen vår, skriver arkitekt Stein Vegard Øyer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt  

Ett år etter brannen i Storgata 81 GD spør i det forrige lørdagsmagasinet om Listadgårdenskal «gjenskapesautentisk eller skal moderne arkitektur prege fasaden?» Journalisten karakteriserer bevaringstanken som konservatisme og presenterer en diplomoppgave utarbeidet av 2 arkitektstudenter ved NTNU, som mener at «Storgata 81 bør gjenreises med et mer moderne arkitektonisk uttrykk, samtidig som de historiske verdiene ivaretas».

Studentene har ellers rett i at Lillehammer har en fin og anvendelig, storrutet byplan, som har vært preget av gutuer, portrom, bakgårder og at denne ressursen bør videreutvikles med historien som basis for spillereglene. Dette er nok også intensjonen i Sentrumsplanen.   

Når det gjelder Storgata, mener studentene at historien kan ivaretas med moderne uttrykk. «Det handler ikke om å forlate historisk arkitektur, men å ta den et steg videre». For å understreke denne holdningen, drar de fram et sitat fra Sverre Fehn: «Kun ved å manifestere nuet får man fortiden i tale». Men er det nå helt sikkert at dette er en filosofi som alltid er allmenngyldig, også for Storgata på Lillehammer?    

Byhistoriker Per Richard Bærøe peker på Lillehammer bys historie som landets «anlagte» by, oppstått etter stortingsvedtak i 1827. Han framholder at Storgata 81 har en helt spesiell plass som kanskje ingen andre av Storgatas øvrige bygninger kan vise maken til, ikke minst etter at andre viktige gårder har blitt rammet av branner og erstattet av nye bygninger med moderne fasadeuttrykk. «Skulle Storgata 81 ikke gjenreises med autentisk fasade, vil mulighetene til å gi senere generasjoners forståelse av denne byens helt særegne historie bli ytterligere redusert».   

Fylkeskonservator Kristin Loe Kjelstad mener bevaring av Storgata 81 er viktig, at «bygningen må gjenoppbygges og bevares så langt som mulig, sett ut fra historisk verdi og plassering i bymiljøet, med en egenartet karakter». Fylkeskonservatoren uttrykker overraskelse (GD-17.12.17 og 29.12.17) over at gårdeier og bygningsmyndigheter ikke ennå har fulgt opp kravet om antikvarisk restvurdering, slik at den innleverte rivesøknaden kan behandles.

På grunn av manglende forsvarlig overdekning forverres skadebildet på branntomta. I brev til kommunen (GD-17.01.18) uttaler fylkesmann og fylkeskonservator seg uvanlig krast, der de igjen presiserer behovet for antikvarisk restvurdering som grunnlag for å komme videre i saksbehandlingen.

Det kan virke som saken blir trenert av gårdeier og at bygningsmyndighetene ikke gir nødvendige pålegg for å sikre at muligheten for bevaring av Storgata 81 lar seg realisere?

Gårdeier ønsker seg nok et nytt, moderne bygg på eiendommen, noe som utvilsomt ut fra deres interesser ville ha vært svært vellykket eiendomsutvikling. Men hva mener egentlig Lillehammer kommune om saken, gir ikke intensjonene i Sentrumsplanen et klart nok svar også på denne problemstillingen?   

Nå har tiden kommet at det er stor risiko for at ytterlige svekkelse av balansen mellom nytt og gammelt vil kunne gjøre at særpreget i gatemiljøet i Storgata blir dramatisk svekket. Dette kan bli svært tydelig dersom den viktige eiendommen Storgata 81nå ved gjenreisning endrer karakter ved at det tillates endret arkitektur og fasadeuttrykk.

For å ivareta de historiske verdiene og kvaliteten ved Listadgården og Storgata må det i dette spesielle tilfelle velges en byreparasjon som virkemiddel, det vil si at en etter brann gjenoppbygger det tapte så likt som mulig originalen.

Det er på tide å velge riktig nå, før vi mister for mange av de bygningene som nå og fra byens opprinnelse danner grunnlaget for særpreget og kvaliteten i Storgata og byen vår.

En stadig voksende byavdeling på Maihaugen er vel og bra, men det er ikke først og fremst der vi skal oppleve og glede oss over Storgata på Lillehammer i framtida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken