Den digitale allemannsretten må innføres en gang for alle

GRUNNPILAR: Vi må ikke glemme at distriktspolitikk er en viktig grunnpilar i plattformen som man kan bygge innovasjon, arbeidsplasser og tilflyttere på, skriver Emilie Mehl som apropos til mange innlegg om grunnlaget for utvikling i distriktene.

GRUNNPILAR: Vi må ikke glemme at distriktspolitikk er en viktig grunnpilar i plattformen som man kan bygge innovasjon, arbeidsplasser og tilflyttere på, skriver Emilie Mehl som apropos til mange innlegg om grunnlaget for utvikling i distriktene.

Av
DEL

DAGENS GJEST
Tekstene i artikkelserien «Liv Laga» er skrevet med hjerte for Gudbrandsdalen, men tankene kan nok folk fra hele distrikts-Norge kjenne seg igjen i. Hvordan skal vi snu synkende folketall og forgubbing til fremtidstro og tilflytting i distrikts-Norge?

De fleste skribentene gir uttrykk for stor optimisme for bygda generelt og Gudbrandsdalen spesielt. Det er både inspirerende og motiverende å lese.

Samtidig sitter jeg igjen med en snikende følelse av at det er litt «enten-eller». For å være positiv og optimistisk burde man unngå å ta sentraliseringskreftene for alvorlig og snakke lite om negative faktorer.

Emilie Enger Mehl

Stortingsrepresentant (Sp), Hedmark, medlem i Justiskomiteen

Selv føler jeg meg som en bygdeentusiast, bygdepositivist – kall det hva du vil. Jeg ser store muligheter i distrikts-Norge og mener teknologi, innovasjon og stedsuavhengige arbeidsplasser er noe av nøkkelen til utvikling. Jeg har tro på at merkevarebygging og markedsføring av kultur, natur og «det gode liv» kan føre til bolyst og tilflytting.

Det er likevel nødvendig å erkjenne at sentraliseringskreftene er så sterke at vi ikke kan velge å overse dem. Skal det være «liv laga» i hele Norge kreves det politisk vilje til å føre en aktiv distriktspolitikk for bolyst, sysselsetting og verdiskapning.

Jeg synes Grete Lilleseter poengterer noe viktig i sitt innlegg «Vi lever ikkje i et måleri av Tidemand og Gude»; de fleste som flytter til, eller bor, på bygda, lever vanlige liv med flest hverdager.

Min forlengelse er at politikken som føres, må legge til rette for at disse hverdagene går rundt, og er givende og gode. Uten gode tjenester som barnehage, skole, sykehjem og politi duger verken hverdagshelter eller coworkere. Ikke kommer de flyttende heller.

Distriktspolitiske virkemidler legger direkte og indirekte grunnlaget for arbeidsplasser, innovasjon og bosetting i distrikts-Norge.

Jeg nevner noen eksempler: Kommunenes inntektssystem må innrettes slik at mindre kommuner også har nok penger til å kunne levere gode tjenester nær folk. Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at bedrifter i en rekke kommuner i Gudbrandsdalen har en lavere kostnad ved å ansette personer enn i sentrale strøk.

Regionale utviklingsmidler har siden 2012 bidratt med flere milliarder kroner til verdiskapning og sysselsetting i fylkene. Dessverre har regjeringen kuttet drastisk i denne posten og varslet at den vil bli borte, uten å komme med kompenserende tiltak. Oppland fylkeskommune bevilger også midler til kommunale næringsfond i Dovre, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer.

Teknologi er en viktig del av kampen for at distrikts-Norge skal blomstre videre inn i fremtiden. En jobb som før bare kunne gjøres på et kontor et bestemt sted, kan nå gjøres nærmest «hvor som helst». Foran PC-en i Lom kan man nå hele verden på et øyeblikk.

Høyhastighets internett-dekning til alle er like viktig som det en gang var å legge inn vann og strøm. Den digitale allemannsretten må innføres en gang for alle, også der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

Selv tok jeg store deler av jusstudiet på Universitetet i Oslo fra hjemmekontor på Finnskogen i Hedmark. Med forelesninger på podcast ble mye av utdannelsen stedsuavhengig, og jeg grep muligheten til å komme meg ut av byen.

Det gleder meg at mange tenker stort og uten boksens begrensinger. Men vi må ikke glemme at distriktspolitikk er en viktig grunnpilar i plattformen som man kan bygge innovasjon, arbeidsplasser og tilflyttere på – og kanskje noe av det mest fremtidsrettede vi kan drive med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags