Hver gang Strandtorget utvider, dør forretninger i sentrum

"Lett varehandel" på denne delen av Strandtorget vil svekke Lillehammer sentrum, skriver Kjeil Schonhowd.

"Lett varehandel" på denne delen av Strandtorget vil svekke Lillehammer sentrum, skriver Kjeil Schonhowd.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 

I ”skyggen av” diskusjonen omkring valg av ny E6-trasé forbi Lillehammer, er det i løpet av de siste ukene dager lagt ut på høring to forslag til utvidelse av Strandtorget/Strandparken. Det ene forslaget innebærer at de lokaler som i dag leies av Montèr til såkalt ”tung varehandel” (byggevarer mv.), søkes omdisponert til ”lett varehandel”.

Sistnevnte gruppe omfatter varer som også kan handles i Lillehammer sentrum. For at ikke etablering av kjøpesentre skal medføre en uønsket konkurranse med sentrum, har gjeldende kommuneplan en arealbegrensning i lettvarehandel på Strandtorget på 28.000 m² Totalt tillatte vareareal på Strandtorget/Strandparken er 60.000 m², men det resterende utgjør varehandel med ”tunge” varegrupper.

Dispensasjonssøknaden fra Strandtorget innebærer en økning i lettvarehandelen fra 28.000 til 30.308 m². Søknaden er begrunnet med at det skal komme ”en større sport- og fritidskjede”. Med dette er antakelig ment XXL. Hvorvidt denne leietakeren virkelig kommer, er et annet spørsmål. Hvis ikke, vil en omregulering uansett legge til rette for en annen fremtidig aktør innen lettvarehandel.

Hver gang det er foretatt en utvidelse av lettvarehandelsarealet på Strandtorget, har noen forretninger i sentrum måttet avvikle.

For å krydre søknaden sin har Strandtorget fremholdt at en ønsker å forskjønne utomhusarealer, til beste for Lillehammers befolkning og de som ferdes opp Mesnadalsarmen med bil. I tillegg til å bedre logistikken internt på Strandtorget kjøpesenter, er det fremholdt at etablering av en lett varehandelsaktør, som den påtenkte, vil være med og løfte Lillehammer, også sentrum, slik at en ikke taper i konkurransen med andre kjøpesentre osv.

Det andre forslaget som er lagt ut på høring gjelder detaljreguleringsplanforslag for Strandparken, dvs. arealet øst for Strandtorget kjøpesenter. Her legges opp til ytterligere 5.000 m² med lettvarehandel. I de to planforslagene snakker vi mao. om en økning på totalt 7.308 m²

Lillehammer Sentrum Drift AS vil på det sterkeste advare mot en slik utvidelse som omsøkt. Hver gang det er foretatt en utvidelse av lettvarehandelsarealet på Strandtorget, har noen forretninger i sentrum måttet avvikle.

Etableringen av sentrumsnære CC kjøpesenter på gamle Hamar stadion, medførte flere konkurser i sentrumsforretninger.

Det samme skjedde da politikerne åpnet opp for detaljvarehandel i Rosenlund. Vi trenger ikke å se lenger enn til Hamar, hvor etableringen av sentrumsnære CC kjøpesenter på gamle Hamar stadion, medførte flere konkurser i sentrumsforretninger.

En utvidelse av sentrumsnært kjøpesenter medfører definitivt ikke fordeler for sentrum, slik det anføres. Lillehammer har fremdeles ikke et slikt handelsvolum at denne typen utvidelser ikke påvirker handelen i sentrum.

Detaljhandelen sliter med overetablering i flere bransjer, og den utfordres av netthandelen. Dette medfører igjen marginpress og dårligere resultater. Ytterligere handelsarealer på Strandtorget/Strandparken øker dessuten andelen bilbasert handel på Lillehammer. Dette er ikke ønskelig.

På den annen side jobbes det med nye attraktive lokaler i sentrum, også for større letthandelsaktører. Vi kan med riktig planlegging og regulering ta imot også store aktører i sentrum. For Lillehammer og byens innbyggere er sentrum noe mer enn bare handel. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Byen med den historiske arkitekturen og gågata, samt tilliggende gater, er selve attraksjonen og identiteten i Lillehammer.

For å vedlikeholde denne attraksjonen trenges det imidlertid gårdeiere som igjen kan få leieinntekter på sin utleie. Uten forutsigbare og stabile leieinntekter til løpende vedlikehold mv., vil gårdene forfalle. Leieinntektene skapes av de forretningsdrivende og øvrige leietakere, som med en god og målrettet innsats, sørger for å få god avsetning på sine varer og tjenester. Dette er de forretningsdrivendes ansvar.

Politikerne må nå vise i praksis at de er prinsippfaste.

Politikernes ansvar innebærer å legge rammevilkårene til rette på en slik måte at det er mulig å oppnå disse salgsinntektene. Da må politikerne si et klart nei til prosjekter som medfører betydelige arealutvidelser for samme type varehandel som i sentrum. Lillehammer har ikke et slikt totalt handelsvolum at det er rom for utvidelser overalt. Politikerne er enige om at lettvarehandelen skal skje i sentrum. Politikerne må nå vise i praksis at de er prinsippfaste, og at dette er noe mer enn tomme ord.

Eneste måten dette kan skje på er å si nei til Strandtorget og Strandparkens dispensasjonssøknad om utvidet areal for lettvarehandel!

Kjetil Schonhowd

Styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags