Europa og global likhet

Hva så med klodens bærekraft og overbefolkning? spør Svein Tore Fauskerud.

Hva så med klodens bærekraft og overbefolkning? spør Svein Tore Fauskerud. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Når en studerer en globus så utgjør Europa en nærmest ubetydelig del. For 80 år sida styrte dette kontinentet over størstedelen av verden. Under 7 prosent av verdens befolkning bor her i dag. Allikevel rår europeerne over halvparten av verdens sosial- og velferdsmidler, selv om andelen deres av verdens BNP sank fra 31,4 % til 23,8 % mellom 2004 – 2014. Kjøpekraft-justert har den stupt fra 30 til 16 % siden 1980. For 200 år sida var alle i verden stort sett like fattige.

Globaliseringen av økonomien har gjennom de siste åra skapt en formidabel vekst i den såkalte 3 verden.

I FNs databank over globale levekår kan en finne at andelen av ekstrem fattigdom har gått ned fra 72 % i 1950 til 9,6 % i 2015. På 1800 tallet var alle i verden omtrent like fattige. I dag lever over 6,5 milliarder mennesker over fattigdomsgrensen. Men 700 mill. mennesker i verden lever fortsatt under. Her dør 11 barn i minuttet.

I Midtøsten, Afrika og Mexico ble nesten 100 000 mennesker drept i væpna konflikter bare i 2016. Men globalt går verden fremover.

Hver dag blir:

137 000 mennesker i verden løftet ut av ekstrem fattigdom

305 000 får tilgang på rent vann

295 000 får strøm og

620 000 mennesker kommer på nett for første gang.

Hver dag.

I år 1900 døde 36 % av verdens befolkning som små barn. I 2015 døde 4,5 %. 

Hva så med klodens bærekraft og overbefolkning? Her viser statistikken at når folk først kommer seg opp av ekstrem fattigdom så fødes det også færre barn. Fortsetter utviklingen som nevnt over er det mye som tyder på at verdens befolkning kan komme til å stoppe på rundt 10 milliarder. Dette forutsetter imidlertid at Europa og de rike landene i verden fortsatt kan se fordelene ved global likhet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags