Private inn i norske sykehus?

Av
DEL

Leserinnlegg
I tidsskriftet «Dagens Medisin» 5. april 2019, tar Bent Høie til orde for å ta private aktører inn i norske sykehus. Da blir det så bra for pasientene, mener han. Dette er første skrittet til privatisering det, og intet annet. Vi vet at det har vært forhandlinger om TISA, Trade In Services Agrement, det har vært stille fra den kanten. Kanskje forhandlingene har våknet til live igjen, uten at vi får vite noe. Åpenhet er et fremmedord for denne regjeringen. Nå er helseministeren på frierferd og vil «velsigne» private aktører, slik at helsenæringen skal blomstre og pasientene får kunnskapsbasert og innovativ behandling. Helsenæringen, smak på det ordet!

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om helsenæringen. Denne meldingen er et manifest og beskriver hvordan denne «næringen» skal kunne bidra til mer effektivitet, mer verdiskapning, flere arbeidsplasser i privat sektor og måloppnåelse helsepolitisk. Bak denne meldingen står Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Denne meldingen foreslår at private firmaer skal slippe inn i helseforetakene og at de skal få bruke offentlig utstyr og arealer.

Når helseministeren kaller helsevesenet vårt en næring, da er det all grunn til å være på vakt.

Helsevesenet er en offentlig tjeneste, og skal heller ikke være noe annet. Når man ser på ordbruken, da er det all grunn til å være på vakt. Når ordet effektivitet brukes, da menes det privatisering, og nå har de sluppet katta ut av sekken. Norske sykehus skal privatiseres på sikt. Skal vi ende opp med amerikanske tilstander?

Fra før har Ap med hjelp fra akkurat Høyre og Frp greid å definere sykehusene for Helseforetak, det tilsier at sykehusene skal drives etter Lov om foretak, og da er ikke Aksjeloven så langt unna. Skal man da i tillegg slippe kommersielle aktører inn i sykehusene, da blir det nok aksjeloven man må bruke på sikt.

Høie kan ikke svare på om det bare blir norske selskaper som får slippe til. Nei, det er jo likt seg det. Nå vet vi at Aleris er solgt til et amerikansk firma, og da er ikke veien lang før eventuelle norske selskaper er kjøpt opp heller, via oppkjøpsfond. Vi betaler skatt her i landet og det for at vi skal få komme på sykehus og få behandling når vi trenger det, blir det slutt på det tro?

Skal vi bli vår egen «lykkes smed»? Hva med dem som ikke får endene til å møtes, skal de dø? Skal vi dø fordi det ikke finnes medisiner og vi får behandling, med mindre du er mangemillionær?

Skal hele omsorgssektoren privatiseres? Hva med hjemmetjenestene? Vi skal ikke ha det slik at man ikke får lønn hvis man kjører fra en pasient til en annen, da får man lønn bare for de minuttene man er inne hos en pasient. Er ikke det sosial dumping? Dette har foregått i Norge, og ikke minst foregår det i England. Der blir det spart på utstyr som pasienten skal ha, bleier etc. Vi har vel sett tendensen her i landet også, på diverse sykehjem.

Dette er uverdig. Det er uverdig av regjeringen å foreslå dette, men de har det travelt. Det er jo ikke sikkert de blir valgt i 2021, meningsmålingene i dag tyder ikke på det, og da er det om å gjøre å ødelegge mest mulig av det samfunnet som vi kjenner og goder som har vært forhandlet fram av våre forfedre.

Hvordan KrF stiller seg til dette, ja, det kan vi bare lure på. Når man har glemt hva nestekjærlighet er, står det dårlig til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags