Avvikling av Hamar sykehus er viktig for nytt Mjøssykehus

ENDRING: Avvikling av Hamar sykehus blir spydspiss for viktige endringer i Sykehuset Innlandet.

ENDRING: Avvikling av Hamar sykehus blir spydspiss for viktige endringer i Sykehuset Innlandet. Foto:

Av
DEL

KOMMENTAR
Hamar sykehus skal gradvis stenges. Styreleder Svein Gjedrem var krystallklar da han ledet sitt styre i Helse Sør-Øst fram til vedtaket sist torsdag.

Vedtaket om et «målbilde» for et nytt Mjøssykehus rommer uvisshet. Utviklingen for dagens Hamar sykehus er ikke til å misforstå. På sikt skal det avvikles.

Sykehuset Innlandet har i mange år kjent til hva som er nødvendig for å få orden på egen økonomi. Parallelle vaktlinjer må avvikles i helseforetaket. Driften har vært og er for dyr.

Tidligere forsøk på å peke på Hamar er blitt avfeid. Av direktører og andre sterke miljøer. For selvsagt skulle ikke Hamar røres, tross argumenter for nettopp det.

Stillingskampen har vedvart. Den har låst mange års forsøk på å komme videre. SI har malt seg inn i en økonomisk hengemyr. Så kuttes det for svake grupper i stedet. Tross statsråd Bent Høies advarsler om at slik skal det ikke gjøres.

Det måtte altså en HSØ-leder med autoritet til for å snu spillets gang. Og tilbake kan Hamar bli en av Innlandets klare vinnere.

En ferdig regulert tomt til helseformål ved Vikingskipet, står fram som framtidig adresse for Innlandets mest moderne lokalmedisinske senter. Her vil Hamarregionen få inn et nødvendig antall intermediære senger. I samarbeid med SI.

Se bare til snuoperasjonen i Kristiansund. Der forbannelse er i ferd med å snu seg til entusiasme og framtidstro.

Slik vil det også gå for Hamar.

Gjedrem og HSØ bidrar nå til at Sykehuset Innlandet for alvor kan forberede seg på å få orden på egen økonomi. Flere sykehus vil komme til å merke endringer.

Vedtaket om et Mjøssykehus har jeg tidligere omtalt som en nødvendig rundingsbøye. For å stake ut ny kurs og komme videre.

Kanskje blir det et nytt Mjøssykehus. I alle fall blir det endringer i dagens struktur og dagens drift.

HSØ vil ha akuttsamling i ett av dagens sykehus, beregnet for overflytting til et Mjøssykehus. Det blir nødvendigvis Lillehammer.

Begrunnelsen er ikke lokalpatriotisme kommentert fra GDs ståsted. Begrunnelsen er økonomisk og faglig. SI må velge løsninger som er gjennomførbare raskest mulig, uten å måtte bruke år på å bygge nye fagmiljøer. SI må dessuten ta utgangspunkt i at Lillehammer i vesentlig grad – med få unntak – har alle funksjoner som senere skal inn i nytt sykehus.

Gjedrem var klar: Strålebunkeren på Gjøvik skal bestå. På kort sikt er det mer bruk for denne. På lang sikt går utviklingen i annen retning. Det vil bli mindre bruk for den. Andre løsninger er undervegs. Allerede.

Elektiv framtid i Gjøvik? Kanskje. Også Elverum har fortrinn. Med et utvidet opptaksområder sørover for Tynset, Kongsvinger overført til A-hus og et nytt sykehus, er det, slik Ketil Kjenseth har påpekt, ikke aktuelt med to akuttsykehus i Østerdalen.

Dermed står Helse Sør-Øst, som nå eier prosjektet, overfor ulike løsninger på målbildet. Blir mellomløsningen så effektiv og faglig vellykket, slik mange har fryktet for i kampen mot endringer, så blir Lillehammer et godt Mjøssykehus.

Eller at økonomien, tross Gjedrems forsikringer, blir slik at milliarder brukes alternativt. Også i Innlandet. Det er svært interessant å høre HSØ omtale Sykehuset Innlandet som en arena for langt sterkere satsing på lokalmedisinske sentra, på prehospitale tjenester, på samhandling mellom foretak og kommunehelsetjenester.

Kort sagt på en behandlingskjede forankret i «sømløst» tilbud og ivaretakelse av pasienter. Dette vil være framtidas behov og løsninger.

I Innlandet med større andel eldre og lange avstander, må helsevesenet tenke nye tanker. Slik SIs lederskap Anne Enger og Tor Berge flere ganger har tatt til orde for. Er det disse som nå blir bønnhørt?

Uavhengig av dette, ny struktur skal forberedes i Innlandet. Endringene ved Hamar sykehus åpner for grep som på helt annet vis vil gi økonomisk styring et nytt innhold.

Dette blir ingen sovepute for øvrige endringsbehov. Hamar vil få spennende løsninger, øvrige Mjøsbyer og distriktene likeså.

Tilbake står spørsmålet: Målbildet for Mjøssykehuset, hva skal det egentlig romme? Psykiatri og rus kan bli den største motoren for endringer.

Hallvard Grotli

Endelig klart for Mjøssykehus ved Mjøsbrua 

Nå blir det både Mjøssykehus og luftambulanse 

Venstre-topper: Stopp nedlegging av døgnplasser i psykiatrien 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags