Falsk trygghet

Bygg et "stort" hovedsykehus, oppfordrer innsenderen

Bygg et "stort" hovedsykehus, oppfordrer innsenderen Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Hvorfor vil folk ha sykehus i hvert fylke? Føler de seg tryggere og tror de får best mulig helsehjelp i alle situasjoner? Det blir falsk trygghet å tro at du får best mulig helsehjelp med flest mulig sykehus.

Jeg vil påstå at kunnskap og verktøy mangler på lokalsykehusene for å kunne gi best mulig helsehjelp.

Alle ønsker best mulig helsehjelp. Dette er kun mulig hvis nødvendig kompetanse og ressurser er til stede når du trenger det. Du kan ikke regne med at du alltid får hjelp av folk med riktig kompetanse på et lokalsykehus. Det blir falsk trygghet å tro at bare det finnes et sykehus så får du den hjelpen som er nødvendig der.

Min bakgrunn som ledende spesialsykepleier i intensivsykepleie med erfaring fra ambulanse, akutt mottak, AMK, intensiv avdelinger med kirurgi og medisin fra lokalsykehus til universitetssykehus. Jeg har ofte hatt avdelingsansvar ved kirurgisk intensiv på Ullevål og vet hvor viktig det er med riktig kompetanse når sekundene teller.

Ved et hovedsykehus hvor alle akutt funksjoner er ivaretatt vil du ha leger, sykepleiere og andre helsepersonell som er vant til disse situasjonene og vet hva de skal gjøre. En lege ved et lokalsykehus mangler kanskje kompetanse og har færre kollegaer å rådføre seg med. Han må kanskje ta en rask avgjørelse som han egentlig ikke er kompetent til. Hva skjer med pasienten? Han får ikke alltid den optimale helsehjelpen. Ville du ha funnet deg i det? Hvis det var du som var pasient eller pårørende.

Ofte kommer pasienter med komplisert sykehistorikk og behov for hjelp av spesialister innen flere forskjellig fagområder. Noen ganger er det akutte tilstander som ikke kan vente med hjelp. Hva skjer hvis det mangler kompetanse og verktøy til å behandle pasienten. Tilstanden kan bli forverret og resultatet blir ikke optimalt og enkelte ganger fører det til død som kanskje kunne vært unngått.

Fastlegene som ofte henviser pasientene videre vil kunne få et fagmiljø som dem kan dra nytte av. Dette kan bidra til bedre pasientsikkerhet.

Jeg husker pasienten som kommer akutt til lokalsykehuset og ikke kan opereres. Pasienten dør kanskje eller får ikke mulighet fordi den type kirurgi ikke finnes her.  Pasienten som har blitt lam fordi det manglet kompetanse om nevrologiske skader på lokalsykehuset. Pasienten med magesmerter som sendes til lokalsykehus som behandler mage og som sendes videre til et annet lokalsykehus fordi det var hjerteinfarkt som feilet pasienten. Dette er bare noen få eksempler.

Hvis du skal ha gjort noe med huset du bor i. Ville du ha brukt en snekker til å gjøre det elektriske og en rørlegger til å snekre? Nei, selvsagt ville du ha brukt folk med riktig kompetanse. Det blir det samme med leger. En lege kan ikke gjøre alt, han har sitt fagområde hvor han er flink og trenger hjelp fra andre spesialister for andre fagområder.

Kapasiteten ved Oslouniversitetssykehus er presset. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å få lagt inn pasienter og dem blir skrevet for fort ut til lokalsykehusene. Flere ganger skjer det komplikasjoner i etterkant av behandling. Komplikasjoner som gjør at man trenger flere spesialiteter i andre fagfelt. Når den kompetansen ikke finnes ved lokalsykehusene blir også faren for dårligere behandling større.

Dette blir ikke lettere i fremtiden. Med et stort hovedsykehus vil stort sett all behandling foregå der. Den kirurgen som opererte deg kan følge deg opp.

Det er også viktig at sykepleierne som passer på deg har større kompetanse. Det er tross alt dem som ofte sier ifra hvis det er noe galt. Aksel Lund Svindal var innlagt på Ullevål og sa at det var først og fremst sykepleierne han ønsket å takke. Legene så han 5 minutter når de gikk visitt, men det var sykepleierne som alltid var der. Når sykepleierne kan kommunisere direkte med den som har utført inngrepet fra dag 1 får de også bedre kunnskap om hele behandlingsforløpet og kan lettere observere avvik.

Samfunnsøkonomisk skulle man tro at et stort sykehus er det beste. Du kan lettere utnytte de ressursene du har. Vaktordninger for leger, turnuser for sykepleiere, mindre utgifter til ledelse, m.m

Det er viktig å få etablert et nytt hovedsykehus:

-økt kompetanse med et høyere faglig miljø blant helsepersonell (ikke bare leger)

-pasienten kan ferdigbehandles på et sted

-leger, sykepleiere, fysioterapeuter … blir kjent med pasienten fra første stund

-tverrfaglig miljø styrkes

-bedre utnyttelse av ressursene

-pårørende får færre personer å forholde seg til om de skulle ha blitt sendt til flere sykehus

-mindre sjanse for feil behandling.

Jeg tror at et hovedsykehus vil føre til et høyere faglig nivå som vil gjøre det mer attraktivt å jobbe der.

Et hovedsykehus vil lettere kunne være oppdatert på utviklingen av medisinteknisk utstyr som koster mye i innkjøp og bedre utnyttelse av dette.

Hvor hovedsykehuset ligger er underordnet, men det bør være et sted med god infrastruktur, lett for ansatte og pasienter å komme seg dit, mulighet for bosetting av ansatte i nærheten.

Når man skal avgjøre fremtidig sykehusstruktur er det viktig å snakke med fagmiljøene som innehar nødvendig kompetanse. Den menige mann og politikeren har i stor grad ikke denne kompetansen.

Vi fortjener det beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags