La Granheim bestå!

LHL Oppland: -  lungesyke må i fremtiden sikres behandling på linje med det tilbudet de har i dag. Likhetsprinsippet må gjelde her som for andre pasientgrupper.

LHL Oppland: - lungesyke må i fremtiden sikres behandling på linje med det tilbudet de har i dag. Likhetsprinsippet må gjelde her som for andre pasientgrupper. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg  

Ser i media at det er forslag på å legge ned Granheim lungesykehus. Dette skulle skje fort og bærer preg av hastverk.

Hvorfor skal de lungesyke være med å dekke inn noe av underskuddet i Sykehuset innlandet HF? Er det valgt fordi det blir minst bråk når en rammer de som er alvorlig syke?

De som er lungesyke har også behov for spesialistkompetanse. Denne kompetansen finnes ikke i kommunene. Derfor har Granheim lungesykehus kompetanse og et kompakt tilbud som kan hjelpe lungesyke og gi dem nødvendig behandling og rehabilitering, slik at de kan mestre hverdagen på en bedre måte – kort sagt bedre livskvalitet.

Ved å legge ned Granheim mister de tilbudet som har vært til hjelp for så mange mest i Hedmark og Oppland, men også andre deler av landet.

I Follebu er det god luftkvalitet noe som også er viktig for å komme ut i det fri når værforholdene tillater det.

De 25 sengene som er på Granheim, hvordan skal de erstattes? Sykehuset innlandet HF får til stadighet redusert antall pasientsenger. Hva med antall liggedøgn? Vil de polikliniske behandlingene øke? Det vil være en krevende situasjon for pasienter med lange reiseavstander f.eks. Lesja og Skjåk 200–240 km. Det vil føre til flere innleggelser/svingdørspasienter og økte reiseutgifter.

I planene om ett nytt Mjøssykehus som var ute til høring er skrevet: Desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres. Her går det motsatt vei – sentralisering. Er det løftebrudd som seiler opp?

Mange av disse pasientene er så dårlige at de må reise med drosje. Offentlige transportmiddel kan ikke nyttes på grunn av omgivelsene f.eks. parfymerte passasjerer?

LHL Oppland etterlyser demokratiske prosesser der fagpersoner, brukerrådet og brukerrepresentanter blir tatt med og hørt.

De lungesyke må i fremtiden sikres behandling på linje med det tilbudet de har i dag. Likhetsprinsippet må gjelde her som for andre pasientgrupper.

La Granheim lungesykehus bestå! Det vil gi de lungesyke mer trygghet i sin livssituasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags